Uluslararası Spor Organizasyonlarında Ulusal Markaların Sponsorluk Faaliyetlerinin İncelenmesi: Sponsora Yönelik Tutumun Aracılık Etkisi ve Etkinlikle İlgilenimin Moderatör Rolü


BAŞAR E. E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, no.1, pp.157-176, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier