Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Davranışlarındaki Rolü: Kırgızistan da Bir Alan Araştırması (Servant Leadership and Its Role in Employee Behavior: A Field Study in Kyrgyzstan)


YILDIRIM K. E.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.3, pp.2242-2256, 2019 (Peer-Reviewed Journal)