THE EFFECTIVENESS OF CONSTANT TIME DELAY INSTRUCTION IN TEACHING THE SKILL OF IDENTIFYING MONEY TO MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN


Creative Commons License

Yüksel Akgün E., Yıkmış A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.459-476, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of constant time delay instruction in teaching the skill of identifying money to mentally handicapped children. The experimental design of this study was multiple probe model with probe conditions across subjects which is one of the single subject research models. The dependent variable of this research was subjects’ identifying %100 correctly shown Turkish Liras and coins. The independent variable of this research was constant time delay instruction which was used to teach identifying money to the subjects. Five students who have the diagnosis of mental reterdation was participated in this study. The findings of this study showed that constant time delay instruction was effective in teaching the skill of identifying money to mentally handicapped children.

Keywords: Mentally Handicapped Children, The Skill of Identifying Money, Constant Time Delay Instruction

Bu araştırmanın amacı, zihin engelli öğrencilere paraları tanıma becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırma, tek denekli araştırma yöntemlerinden biri olan denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılarak desenlenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni deneklerin gösterilen paranın kaç Türk Lirası (TL) ve kuruş (Kr) olduğunu %100 düzeyinde doğru olarak söylemeleridir. Deneklere parayı tanıma becerisinin öğretiminde kullanılan sabit bekleme süreli öğretim, araştırmanın bağımsız değişkenini oluşturmaktadır. Araştırmaya zihin engelli tanısı almış beş öğrenci katılmıştır. Araştırmanın bulguları sabit bekleme süreli öğretimin zihin engelli çocuklara paraları tanıma becerisinin öğretiminde etkili olduğunu gösterir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Zihin Engelli Çocuklar, Paraları Tanıma Becerisi, Sabit Bekleme Süreli Öğretim