Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği


BOZDAĞ ATEŞ A., SEZGİN E.

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, vol.9, no.4, pp.2590-2611, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier