Türk Mutfağı İmajının Ürün Odaklı Geliştirilmesi: Turistler Üzerinde Bir Uygulama


YAYLA Ö., EKİNCEK S., YAYLA Ş.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.4, pp.915-936, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier