Otel Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirmede İş Yaşam Kalitesinin Rolü


ÇAKIR O., DOĞANTAN E., Bayar E.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.4, pp.345-359, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier