Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Öğretme Öğrenme Süreçlerinin Etkililiği: Bir Meta Analiz Çalışması


YAŞAR Ş., ÇENGELCİ T., GÖZ N. L., GÜRDOĞAN BAYIR Ö.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.5, no.1, pp.38-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)