Renklerin Çorbaların Tat Algısı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (A Research on Investigating the Effects of Colors on Soups Taste Perception)


YILMAZ H., Erden G.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.2, pp.265-275, 2017 (Peer-Reviewed Journal)