Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının sürekli kaygı, akılcı olmayan inanç, öz düzenleme ve akademik başarı ile ilişkisi [The relationship between the academic procrastination of high school students and the trait anxiety, irrational belief, self-regulation and academic achievement],


Çetin N., CEYHAN E.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.2, pp.460-479, 2018 (Peer-Reviewed Journal)