REKLAMDA HİKAYE ANLATIMININ ETKİLER HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Topal E., İSPİR N. B.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.144-167, 2019 (Peer-Reviewed Journal)