Haber Tüketim Motivasyonları ve Tatminleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi


ATEŞGÖZ K., KILIÇ D.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2, no.60, pp.145-167, 2022 (Peer-Reviewed Journal)