Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği


AKSÖZ E. O., Çay G.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-23, 2022 (Peer-Reviewed Journal)