Reklamlarda Kokunun Sunumu: Parfüm Reklamları Üzerine Bir İnceleme


KILINÇ Ö., BAYÇU S.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, no.4, pp.41-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)