Seçmenlerin, Olumlu/Olumsuz Siyasal Reklamların Kaynağına Yönelik Tutumları


KUTLU Ö., UZTUĞ F.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.16, pp.40-71, 2018 (Peer-Reviewed Journal)