Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DOĞU AKDENİZ’DE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE SÜREKLİLİK ve DEĞİŞİM

VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu’da Değişim, İstanbul, Turkey, 18 May 2021, pp.55-56

Yusuf Akçura

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik ÇalışmalarSempozyumu, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.445-454

KÜRT REVİZYONİZMİNİN SINIRLARI: TÜRKİYE’NİN ASKERİ OPERASYONLARI

1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.59

Konstrüktivizmden Neo-Realizme Türkiye’xxnin Kuzey Irak Politikasına Teorik Bir Bakış

X. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 8 - 10 October 2018

Suriye İç Savaşında Türkmenler

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23 - 24 October 2017

Milliyetçilik-Dış Politika İlişkisi: AK Parti Örneği

Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi, 16 - 18 September 2015

Soğuk Savaş Sonrası Etnik Milliyetçiliğin Güney Kafkasya da Uluslararası Sisteme Etkisi

4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, Siyaset, Ekonomi ve Toplum, 25 - 26 November 2013

Konstrüktivist Bir Analiz: Mavi Marmara Saldırısı

I. Ortadoğu’xxda Toplum ve Siyaset Kongresi, 9 - 11 October 2012

Soğuk Savaş Sonrası Milliyetçiliğin Güvenlik Politikalarına Etkisi Türkiye Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Üzerine 3. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, 15 - 17 October 2012

Books & Book Chapters

Türkiye’de Kültürel İktidarın İdeolojik Ötekisi: Milliyetçilik

in: Kültürel İktidar Tartışmaları, Oğuzhan Bilgin, Editor, A Kitap, Ankara, pp.201-226, 2020

Giriş: Kavramsal Çerçeve ve Bölümler

in: Milliyetçiliğin Coğrafyaları II, Bölükbaşı, Yusuf Ziya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-19, 2020

İsrail Milliyetçiliği

in: Milliyetçiliğin Coğrafyaları, Gökberk Yücel, Editor, A Kitap, Ankara, pp.87-148, 2019

Hüseyin Nihal Atsız

in: Türk Milliyetçiliği Portreler, Şenol Durgun, Editor, A Kitap, Ankara, pp.263-293, 2019

Türkiye-AB Müzakerelerinde Azınlık Sorunu

in: Avrupa Birliği ve Türkiye ile İlişkileri, Ayata Ali ve Ercan Murat, Editor, Nobel, pp.539-564, 2012

AK Parti Dönemi Türkiye-AB İlişkileri

in: Avrupa Birliği ve Türkiye İle İlişkileri, Ali Ayata ve Murat Ercan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.419-440, 2012

Son Gelişmeler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri

in: Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları, Mehmet Seyfettin Erol, Editor, Barış, pp.265-288, 2011

Türkiye-İsrail İlişkileri

in: Değişen Dünyada Türk Dış Politikası, Murat Ercan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.201-249, 2011

Metrics

Publication

33

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals