Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Son Yolculuk Nereye? -Almanya’daki Türklerin Cenaze Ritüeli-

Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2004

Avrupa’xxdaki yeni neslin ulusal ve kültürel kimlik oluşumuna katkıda bulunan mevcut eğitim uygulamalarının geliştirilmesi

I. Uluslararası Eğitim Ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, Antwerp, Belgium, 22 - 23 February 2008, vol.1, pp.303-318

Almanya’daki Turk Diyasporasının Kimliksizleştirilmesi

Kültür Araştırmaları Derneği ve Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler BölümüIV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: İç/Dış/Göç Ve Kültür, Şile/İSTANBUL, Turkey, 15 - 17 September 2007

" Çikolata ile Gelip, Nazar Boncuğu ile Dönenler" - Almanya'daki Göçmen Türklerin Hediye Kültürü-

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Turkey, 16 - 17 November 2005, pp.375-390 Sustainable Development

Göçmen Türklere Yönelik Uzaktan Öğretim Uygulaması

3. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003, pp.114-121 Sustainable Development

İthal Gelin Kimliği ve Oluşumunda Medya Etkisi

Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.2

Türk ve Alman Medyasında Göçmen Türk Kimliğini Dışlama Yöntemleri

Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmalar Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 May 2004 Sustainable Development

Synthesis of nanosized tin oxide (SnO2) particles via homogeneous precipitation

Proceedings of the 8th Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, İstanbul, Turkey, 29 June - 03 July 2003, vol.264-268, pp.1205-1208 identifier

Tailoring the Q of cymbal transducer

Proceedings of the 8th Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, İstanbul, Turkey, 29 June - 03 July 2003, vol.264-268, pp.1305-1308 identifier

“Türkiye’nin Günceli”

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans, Mersin, Turkey, 19 December 2003

"Internet-Online-Dienste mit türkischem Inhalt in Deutschland"

Zwischen Autonomie und Gängelung Türkische Medienkultur in Deutschland II, 23 - 25 March 2001, vol.12

Design optimization of piezoelectric composite transducer using finite element method

7th Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Brugge, Belgium, 9 - 13 September 2001, vol.206-213, pp.1297-1300 identifier

“Eğitim Sorunlarının Çözümünde Uzaktan Öğretim Yaklaşımı”

IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000

‘’ Ulusal Gazetelerimizin Almanya Baskılarının Görsel Sunumu (Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Türkiye Gazeteleri Örneğinde Değerlendirme) ‘’

Habercilik Eğitimi ve Medyada Haber Konulu İletişim Etkinlikleri: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 April 2000

Books & Book Chapters

Almanya'daki Türkler ve Ekmek

in: Ekmek Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.83-110, 2014

:" Avrupa’da Sınırları Kaldıran Öğretim Hizmeti".

in: Türk-Alman İşgücü Anlaşması'nın 50.Yılında Almanya Türkleri., Zehra Gülmüş, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.125-144, 2012

Almanya’daki Türkler ve Çokkimlikli Kimliksizleştirme

in: Batı Avrupa da Türk Dış Göç Sürecinin Güncel Boyutları, Bilhan Kartal, Editor, Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi, Eskişehir, pp.51-73, 2006 Sustainable Development

Türkiye'de Medya

T.C. Köln Başkonsolosluğu Matbaası, Eskişehir, 2002

Sınırötesi Medya Yazıları

Etam Matbaa Tesisleri, Eskişehir, 2001

Metrics

Publication

27

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

3

Project

1
UN Sustainable Development Goals