Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sprachverwendung bei den Schulkindern aus verschiedenen Sozialschichten in der Türkei

Germanistentreffen; Sprache-Kommunikation- Verstaendigung, Veliko Turnovo, Bulgaria, 22 - 24 June 2000, pp.273-285

Comparative investigation of cultural components in Turkish and German language coursebooks

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Argo Kullanım Durumları

Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın" Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 29 April - 02 May 2008, pp.117-125

Die Erweiterung des Könnens im FSU durch Dramatechnicken im Konversationsunterricht

X. TÜRKISCHER INTERNATIONALER GERMANİSTIKKONGRESS (TOLERENZ UND BEGEGNUNGEN), Konya, Turkey, 30 May - 03 June 2007, pp.265-277

Ayla Çınaroğlu nun Yedi Kapılı Kent adlı eserinin dilbilimsel analizi

1. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2003

Yabancı Dil Eğitiminde Sesbirimlerin Önemi

Anadolu Üniversitesi III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 May 2003, pp.101-108

Die Relevanz der Phonetik bei der DaF Lehrerausbildung

Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Lehrer (IDT), Aachen, Germany, 29 July - 04 August 2001, pp.125-135

Gülten Dayıoğlu nun hikayelerindeki kahramanların dil kullanımları

Roman kahramanı Fadiş'in doğumunun 30. yılında çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yazarı Gülten Dayıoğlu ve yazını ulusal sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 May 2001, pp.93-99

Books & Book Chapters

Die Sprachlaute des Deutschen und Türkischen

Pelikan Yayıncılık Ltd.Şti. Nisan Kitabevi, Ankara, 2013

Metrics

Publication

17

Thesis Advisory

8