Education Information

Education Information

 • 1987 - 1991 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İşletme (Dr), Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Anadolu Üniversitesi Eskişehir İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Yönetimi Pr., Turkey

Dissertations

 • 1991 Doctorate

  Örgütlerde stres kaynaklarının çalışan kadınlar üzerindeki etkileri ve Eskişehir bölgesinde bir uygulama çalışması

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İşletme (Dr)

 • 1988 Postgraduate

  Seri İmalat Teknolojisinde Çalışan Kadınlarda Stres

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English