Education Information

Education Information

 • 2009 - 2012 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm İşletmeciliği (Dr), Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Anadolu University, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  ARAÇSALVESEMBOLİKÖZELLİKLERKAPSAMINDAOTELİŞLETMELERİNİNÖRGÜTSELÇEKİCİLİĞİ

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm İşletmeciliği (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Kariyer Geliştirmenin Güdülemedeki Yeri ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulama

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English