Prof. AHMET OĞUZ ALP


EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: A. Oğuz Alp

Email: aoalp@anadolu.edu.tr
Office Phone: +90 0222 335 05 Extension: 4024
Web: https://avesis.anadolu.edu.tr/aoalp
Address: aoalp@anadolu.edu.tr

Metrics

Publication

13

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

33

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

55

H-Index (Scholar)

2

Project

3

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Pisidia bölgesi Roma dönemi mimari elemanları

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

1999

1999

Postgraduate

Şehircilik Açısından Romanizasyon Sürecinde Likya kentleri

Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

1994 - Continues

1994 - Continues

Associate Professor

Anadolu University, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ANADOLU’xxNUN ORTAÇAĞ-BİZANS DÖNEMİ TARİHİ COĞRAFYASI

Undergraduate

Undergraduate

SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Undergraduate

Undergraduate

ERKEN HIRİSTİYANLIK VE BİZANS MİMARİSİ

Undergraduate

Undergraduate

SANAT TARİHİ UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

ERKEN DÖNEM BİZANS ANITSAL PLASTİK SANATI II

Undergraduate

Undergraduate

ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖNTEM VE BELGELEME

Postgraduate

Postgraduate

Erken Dönem Bizans Anıtsal Plastik Sanatı II

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Eskişehir-Başara Köyü Güney Kilise Bizans ve Türk Dönemi Küçük Buluntuları

ALP A. O., ORANSAY B. S. A.

22 Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018

2015

2015

Karaağaç Tumulus

ALP A. O., AKTAŞ A.

International Conference The Phrygian Lands Over Time, Eskişehir, Turkey, 2 - 08 November 2015, pp.3

2015

2015

A Local Roman Quarry and Grave Stele Workshop in Phrygia Turkey

ALP A. O.

Asmosia XI. Association for the Study of Marble Other Stones In Antiquity, Split, Croatia, 18 - 22 May 2015, pp.34

Books & Book Chapters

2021

2021

Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarlığına Giriş

ALP A. O.

Dorlion Yayınları, Eskişehir, 2021

2021

2021

GEÇ ANTİK ÇAĞ / ERKEN BİZANS DÖNEMİ SÜTUN BAŞLIKLARI ÜZERİNE BİR TİPOLOJİ DENEMESİ

ALP A. O., UZUN M. C.

in: 24. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, 7-9 Ekim 2020., Kavalçalan, Enes; Aktekin, Semih; Budak, Ayşe; Uyar, Besim Tolga; Altın, Alper; Maraşlı, Savaş; Erpek, Can; Arı, Ahmet, Editor, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları no.25 , Nevşehir, Nevşehir, pp.60-83, 2021

2015

2015

Han Nekropolünde Ele Geçen Roma Dönemi seramikleri

ORANSAY B. S. A., ALP A. O.

in: Mustafa Büyükkolancı ya Armağan, Celal Şimşek, Bahadır Duman, Erim Konakçı, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.9-29, 2015

2015

2015

HAN NEKROPOLÜ’NDE ELE GEÇEN ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ

ALP A. O., ORANSAY B. S. A.

in: Mustafa Büyükkolancı ya ArmağanEssays in Honour of Mustafa Büyükkolancı, Celal ŞİMŞEK, Bahadır DUMAN, Erim KONAKÇI, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.9-27, 2015

2010

2010

”The Newly Discovered Middle Byzantine Churches from Phrygia”

ALP A. O.

in: Architecture of Byzantium and Kievan Rus. from the 9th to the 12th Centuries (Transactions of the StateHermitage Museum 53), St. Peterburg 2010, pp. 9-20, , Editor, St. Peterburg The State Hermitage Publishers, St. Peterburg, pp.9-20, 2010

2009

2009

”Eskişehir, Başara Köyü Kazılarında Bulunan Bizans Dönemi Kiliseleri

ALP A. O.

in: XIII. OrtaçağTurk Donemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu 13, Kadir Pektaş, Editor, Pamukale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Denizli, pp.21-30, 2009


Citations

Total Citations (WOS): 32

h-index (WOS): 2