Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Risklerinin Azaltılması

”Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı”, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 17 May 2019

DİSLEKSİDE OKUMA YAZMA UYARLAMALARI

IV. ULUSLARARASI DİSLEKSİ KONGRESİ, 15 - 16 December 2018

Öğretmen Adaylarının Mesleki Vizyonlarında Özel Eğitimin Yerine İlişkin Görüşleri

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’18), 3 - 05 December 2018

Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarının Cinsel Eğitim Dersindeki Edinimlerine İlişkin Görüşleri

50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu-Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22 October - 24 December 2018 Sustainable Development

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ CİNSEL GELİŞİM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ICES-UEBK 201827th International Conference on Educational Sciences27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 22 April 2018

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK MATERYAL VE OYUN ÖRNEKLERİ

ULUSLARARASI SANAT,ESTETİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018 Sustainable Development

“Engelli Bakim Ve Rehabilitasyonunda Ekip”

2.ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (ICECI2018), 29 - 31 March 2018

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi”

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde (UÖEK) “, 8 - 10 November 2017 Sustainable Development

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM YETERLİLİKLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 20 April 2018 - 23 April 2017 Sustainable Development

ENGELLİLERİN TACİZDEN KORUNMASI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Turkey, 28 - 29 April 2017

“Otistik Çocukların Sanat Eğitimi”

USAEAS uluslararası sınırsız eğitim ve araştırma sempozyumu, 24 - 26 April 2017

Evaluation of Early Childhood Education and Treatment Studies for Children with Multiple disability in the World and Turkey

2016 ISEI CONFERENCE Uluslararası Erken Müdahale Topluluğu, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016 Sustainable Development

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE AKADEMİK BECERİLER

3. ULUSLARARASI DİSLEKSİ KONGRESİ, 4 - 05 June 2016

Özel gereksinimli çocuklar için müzik ve hareket uygulamaları

UDEMKO uluslararası katılımlı ulasal disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Erken Çocuklukta Cinsel Gelişim ve Cinsellik Eğitimi

Uluslararası Katılımlı 3.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKENÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

SEREBRAL PALSY DE HAYAT BOYU EĞİTİM

PROF.DR. HIFZI ÖZCAN 6. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ, 26 - 27 February 2016

Adaptation of the Small Steps Early Intervention Program for Blind Children

International Society on Early Intervention Regional Conference, ST. PETERSBURG, Russia, 1 - 03 July 2013

International Society on Early Intervention, Regional Conference

International Society on Early Intervention, Regional Conference, 1 - 03 June 2013

Adaptation of the small steps early ıntervention program for blind children

International Society on Early Intervention Regional Conference, Russia, 01 July 2011

CİNSEL GELİŞİM VE CİNSİYET EĞİTİMİ

20. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Turkey, 20 - 23 October 2010

Early Intervention According to the Perspectives of Professionals, Families and Institutions

ICOSE 2008 (II. International Conference on Special Education, 18 - 21 June 2008

The Effectivenes of Simultaneous Prompting on Teaching Object Naming

ABAI (Association for Behavior Analysis Internatinational), 12 - 14 August 2007

Books & Book Chapters

Davranış Yönetimi

in: Uygulamalı Davranış Analizi, Ayten Düzkantar, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.87-140, 2021

Orta – Ağır Otizm Spektrum Bozukluğu 1, 2 ve 3. Kademe Özel Eğitim Öğretmenleri Eğitim Kitabı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve GeliştirmeGenel Müdürlüğü, Ankara, 2020

Orta – Ağır Otizm Spektrum Bozukluğu1, 2 ve 3. Kademe Özel Eğitim Öğretmenleri Etkinlik Kitabı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve GeliştirmeGenel Müdürlüğü, Ankara, 2020

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN BAKIMI

in: 0-6 YAŞ ARASI DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR VE GELİŞİMLERİ: Aileler ve Eğitimciler için Kaynak Kitap, EMİNE SEMA BATU, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.77-99, 2018

DANIŞMA ve REHBERLİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN EDUCATİON SCIENCE, Harun ŞAHİN Abidin TEMİZER Fatma ERDOĞAN, Editor, STAMPARIJA IVPE, Cetinje, pp.350-370, 2018

6-12 Yaş Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Matematik Becerilerinin Desteklenmesi

in: 6-12 Yaş Çocuklarda Evde Akademik Alanlarda Destek, Serhat Odluyurt, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.124-148, 2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARININ OKUMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

in: 6-12 YAŞ ÇOCUKLARA EVDE AKADEMİK ALANLARDA DESTEK, SERHAT ODLUYURT, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3485, Eskişehir, pp.82-100, 2017

KURUMDA CİNSEL GELİŞİM İLEİLİŞKİLİ SORUN DAVRANIŞLARI YÖNETME

in: ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERE KURUMDA GELİŞİMSEL DESTEK, RAMAZAN AKDOĞAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.138-162, 2017

Ender Görülen Nörogelişimsel Sendromlar

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II, Prof. Dr. İbrah,m Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi-Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, pp.159-173, 2017

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR

in: TÜM ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI İÇİN: ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ, ASIM ARI- MİNE SÖNMEZ KARTAL, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.193-227, 2017

6-12 Yaş Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Matematik Becerilerinin Desteklenmesi

in: 6-12 Yaş Öğrencilere Kurumda Akademik Alanlarda Destek, Nurgül Akmanoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.132-154, 2017

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunda Ekip

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler II, DİKEN, İbrahim Halil, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.183-205, 2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARINDA OKUMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

in: 6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERİN KURUMDA AKADEMİK ALANDA DESTEK (Eğitimciler/Uzmanlar İçin), NURGÜL AKMANOĞLU, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3475, Eskişehir, pp.86-106, 2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARININ YAZMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

in: 6-12 YAŞ ÇOCUKLARA EVDE AKADEMİK ALANLARDA DESTEK, SERHAT ODLUYURT, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3485, Eskişehir, pp.102-123, 2017

EVDE CİNSEL GELİŞİM İLE İLİŞKİLİ SORUN DAVRANIŞLARI YÖNETME

in: ERGENLİK DÖNEMİ BİREYLERE EVDE GELİŞİMSEL DESTEK (Ebeveyn ve Bakıcılar İçin), AYTEN DÜZKANTAR, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.140-170, 2017

YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞTE CİNSELLİK VE ÜREME SAĞLIĞI YETERLİLİKLERİNİN KURUMDA DESTEKLENMESİ

in: YETİŞKİNLİĞE GEÇECEK BİREYLERE KURUMDA GELİŞİMSEL DESTEK, VEYSEL AKSOY, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3492, Eskişehir, pp.146-172, 2017

BÖLÜM 3 GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN BAKIM VE REHABİLİTASYONUNDA CİNSELLİK

in: YETİŞKİNLİĞE GEÇECEK BİREYLERE EVDE GELİŞİMSEL DESTEK (Ebeveyn ve Bakıcılar İçin), AVŞAR ARDIÇ, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.130-161, 2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARINDA YAZMA BECERİSİNİN DESTEKLENMESİ

in: 6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERİN KURUMDA AKADEMİK ALANDA DESTEK (Eğitimciler/Uzmanlar İçin), NURGÜL AKMANOĞLU, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.108-131, 2017

KURUMDA UYUMU BOZUCUDAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA

in: ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERE KURUMDA GELİŞİMSEL DESTEK, RAMAZAN AKDOĞAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3478, Eskişehir, pp.164-182, 2017

Zihin özürlü çocuklara kavran öğretimi

Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Eskişehir, 2005

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals