Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Careless Responding on Self-Report Measures

European Conference on Educational Research, Glasgow, England, 22 - 25 August 2023

Madde Seçiminde Kullanılabilecek Farklı Yöntemlerle Oluşturulan Testlerin Özelliklerinin İncelenmesi

8. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, İzmir, Turkey, 21 September 2022

Ölçeklerde Dikkatsiz Yanıtlama Davranışının Verinin Yapısına Etkisi

International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.987-988

PISA 2003 ve 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının ölçüt geçerliği: Beklenti tabloları ve uyum analizi

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Serbia, 5 - 08 September 2018, pp.151-153

A COMPARISON OF MIXED EFFECTS LOGISTIC REGRESSION AND LOGISTIC REGRESSION

6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, Prizren, Serbia, 5 - 08 September 2018

COMPARISON OF THE CLASSIFICATION PERFORMANCE OF COMPUTER ADAPTIVE TESTING AND MULTI-STAGE COMPUTER ADAPTIVE TESTING

6. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Prizren, Serbia, 5 - 08 September 2018

Öğrencilerin İşbirlikçi Problem Çözme Eğilimi Modelinin Ölçme Değişmezliğinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1677-1679

Books & Book Chapters

Test Geliştirme ve Madde Analizi

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Şahin Murat Doğan, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.353-383, 2021

Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme

in: Pandemi Döneminde Eğitim: İyileştirelim İyileşelim, Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.353-383, 2020

Tekrarlı Ölçüm Analizleri

in: Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik (Genişletilmiş 2. Baskı), GÜZELLER Cem Oktay, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.161-183, 2020

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals