Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Lojistik kaynakların lojistik faaliyetler üzerinde etkisi: Zincir ve grup otel işletmelerinde bir araştırma

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yönetim Ve Organizasyon (Dr)