Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gelirler Politikası ve Sosyal Diyalog

Çimento İlveren Dergisi , vol.13, no.1, pp.16-21, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Geçici İstihdam Büroları ve CIETT

TİSK İşveren , vol.4, pp.27-29, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bir Mit mi Yoksa Gerçek mi? Japonya'da Ömür Boyu İstihdam Sistemi

in: Prof.Dr.İhsan Erkul'a Armağan, Deniz Kağnıcıoğlu ve Yener Şişman, Editor, Nisan Yayınları, Eskişehir, pp.106-135, 2022 Sustainable Development

Kızey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KTCC) Sendikal Hakların Genel Değerlendirmesi

in: Otto Kaufmann Armağanı, Alpay Hekimler, Editor, Legal, İstanbul, pp.439-457, 2021 Sustainable Development

Ethics in Accounting and Finance

in: Business Ethics, ÖZATA Fatma Zeynep, Editor, Anadolu University, Eskişehir, pp.190-215, 2020

Labor Relations

in: Human Resource Management, Deniz Kağnıcıoğlu, Didem Paşaoğlu, Baş, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.209-242, 2019

Performance Appraisal and Career Management

in: Human Resource Management, Deniz Kağnıcıoğlu Didem Paşaoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.117-145, 2019

Compensation

in: Human Resource Management, Deniz KAĞNICIOĞLU ve Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.154-186, 2019

The Limitations of the Right to Strike in Turkey

in: Festschrift für Günther Löschnigg Arbeit in Würde, Bernd Christian Funk Nora Melzer-Azodanloo, Editor, OGB Verlag, Graz, pp.692-703, 2019 Sustainable Development

2000li Yıllarda Türkiyede Memur Sendikacılığı

in: Zor Zamanlarda Emek, Aziz Çelik ve Ahmet Makal, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.217-254, 2017

Bireysel Çalışma İlişkilerinin Kurulması

in: Çalışma İlişkileri, Deniz Kağnıcıoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.72-95, 2017

Çalışma İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

in: Çalışma İlişkileri, Deniz Kağnıcıoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.31-51, 2017

2000li Yıllarda Türkiyede Memur Sendikacılığı

in: Zor Zamanlarda Emek, Ahmet Makal ve Aziz Çelik, Editor, İmge, İstanbul, pp.217-254, 2017 Sustainable Development

Uulslararası İşçi Örgütlerinin Tarihsel Gelişimi, Faaliyetleri ve Üye Yapıları

in: Uluslararası Sosyal Politika, Pir Ali Kaya, Editor, Siyasal Kitabevi, Kocaeli, pp.109-130, 2017

Yönetim ve İşveren Sendikaları

in: Endüstri İlişkileri, Banu Uçkan Hekimler ve Şuayip Çalış, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, pp.78-103, 2016

Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

in: Endüstri İlişkileri, Banu Uçkan Hekimler ve Şuayip Çalış, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, pp.164-189, 2016

Trade Unionism

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2013

Uluslararası İşçi ve İşveren Örgütleri

in: Uluslararası Çalışma Normları, Yener Şişman, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.199-222, 2004

Sendikalararası Rekabet Politikalarında Yeni Arayışlar

in: Prof.Dr. Nusret Ekin'e Armağan, İstanbul Üniversitesi, Editor, TÜHİS, İstanbul, pp.751-766, 2000

Metrics

Publication

56

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals