Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Birleşik Krallıkta İşte Aile Hakları

Çimento İşveren , vol.29, no.3, pp.24-45, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Deneme Süreli İŞ Sözleşmesi

Eskişehir Sanayi Odası Dergisi , no.11, pp.86-87, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi

Eskişehir Barosu Dergisi , no.15, pp.11-32, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çalışma Hayatında Kadın-Erkek Eşitliği

Çimento İşveren Dergisi , vol.21, no.2, pp.38-57, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Yargıtay Kararı İncelemesi

Çimento İşveren Dergisi , vol.15, no.5, pp.29-36, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışanların Sağlığı Açısından Hasta Bina Sendromu ve Yeşil Binalar

in: Prof. Dr. İhsan Erkul'a Armağan Sosyal Politika ve Endüstri İlişkileri Yazıları, , Editor, Nisan Yayınevi, Eskişehir, pp.136-163, 2022

İşverenin Yükümlülükleri I

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Tekeli Seda, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.43-71, 2021

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği Mevzuatında İş Sağlığı ve Güvenliği

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Tekeli Seda, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.234-260, 2021

İşverenin Yükümlülükleri II

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Tekeli Seda, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.72-99, 2021

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

in: İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Aydın Aybar,Ufuk Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.21-37, 2019

Yaş Ayrımcılığı

in: Yaşlılık Yeni Yüzyılın Gerçeği, Kalınkara Velittin, Editor, Nobel, Ankara, pp.35-64, 2019

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Dilek Baybora, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-21, 2016

Kısa Vadeli Sigorta Kolları ve İşsizlik Sigortası

in: Sosyal Güvenlik Hukuku, Nüvit Gerek,Abdurrahman İlhan Oral, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.66-97, 2014

İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi

in: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Nüvit Gerek,Fatma Kocabaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.58-90, 2013

Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı

in: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Nüvit Gerek,Fatma Kocabaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.194-226, 2013

Ev Endüstrisi Gelişim Süreci

in: Ev Endüstrisi, Sibel Güler, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.28-49, 2013

Çalışma İlişkileri

in: Ev Endüstrisi, Sibel Güler, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.168-194, 2013

Ev Endüstrisi

in: Ev Endüstrisi, Sibel Güler, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-26, 2013

Ev Endüstrisi Çalışanlarının Sorunları ve Olası Çözüm Yolları

in: Ev Endüstrisi, Sibel Güler, Editor, Anadolu Üniversitesş, Eskişehir, pp.126-145, 2013

Kurumsal İtibar ve Çalışanlar

in: Kurumsal İtibar ve Paradigmalar, a. Nurhan Şakar, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.101-124, 2011

Medyada Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Uygulamaları

in: Medyada Çalışma Hayatı, Nuray Gökçek Karaca, Editor, Anadolu Ünivesitesi, Eskişehir, pp.226-251, 2010

Medya Çalışanlarının Sosyal Güvenliği

in: Medyada Çalışma Hayatı, Nuray Gökçek Karaca, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.252-281, 2010

Çalışma Yaşamında Yaş Ayrımcılığı

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2007

İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesş

in: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ömer Zühtü Altan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.61-78, 2003

İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları

in: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ömer Zühtü Altan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.119-141, 2003

İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi

in: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ömer Zühtü Altan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.79-99, 2003

Metrics

Publication

56

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals