Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), Turkey

 • 2013 - Continues Postgraduate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2016 Postgraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Sakarya University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Türkiye Türkçesinde Farsça Kökenli Kelimeler

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

 • 2016 Postgraduate

  İran ve Türkiye eğitim sistemlerinin yapı ve amaçlar açısından karşılaştırmalı analizi

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)