Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİREYSEL KARİYERİ ETKİLEYEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2021, vol.1, pp.181-193

Factors Affecting the E Recruitment Process Among University Students

8. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Florida, United States Of America, 06 November 2021, vol.1, pp.34

Bireysel Kariyer Davranışlarında ve Başarılarında Cinsiyet Farklılığı

Uluslararası CEO SSC İletişim, Ekonomi Organizasyon Sosyal Bilimler Kongresi, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.1-243

EVALUATING FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES IN WHOLESALE TRADE SECTOR VIA FUZZY SHANNON ENTROPY BASED FUZZY VIKOR

MARDİN ARTUKLU ULUSLARARASI MULTIDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.38-39

Analysis Of Relationship Between Strategic Human Resource Practices And Organizational Commitment In Banking Sector

11th International Strategic Management Conference, Viyana, Austria, 23 - 25 July 2015, pp.359-368

Strategic Importance of Human Resource Practices on Job Satisfaction in Private Hospitals

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.394-403 identifier

Factors Affecting the Implementation of Staff Discipline System in Turkey Comparison of Two Companies Application

Global Conference on Business and Finance (GCBF), San-Jose, Costa Rica, 24 - 27 May 2011, vol.6, pp.556-567

Books & Book Chapters

OTEL İŞLETMELERİNDE X VE Y KUŞAKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PERFORMANS AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR’DE BİR UYGULAMA

in: Yönetimde Güncel Konular-Kuram ve Uygulamadan Yazılar, Baş Paşaoğlu, Didem, Editor, Nisan Kitapevi, Eskişehir, pp.130-151, 2021

İnsan Kaynakları Yönetimi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2020

Örgütlerde Kariyer Tatmini

in: Örgütsel Davranış Platformu- Kurma ve Uygulamadan Yazılar-, Hakan Kara, Editor, Merdiven Yayın, Ankara, pp.3-16, 2020

İç Çevre Analizi

in: Stratejik Yönetim, Ulukan, Cemil İ. v Nuray Tokgöz, Editor, Anadolu Üniversitesi AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2884, Eskişehir, pp.83-102, 2020

İşletme İlkeleri

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2019

İnsan Kaynakları Yönetimi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2019

Örgüt Tasarımında Yapı ve Biçimsellik

in: Örgüt Tasarımı, Uğur KESKİN, Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Editor, Nisan Yayınevi, Eskişehir, pp.59-74, 2019

Örgüt Tasarımında Kültür Faktörü

in: Örgüt Tasarımı, Uğur Keskin, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.157-170, 2019

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Süreçlerinin Örgütsel Ekoloji Kavramları Ekseninde Açıklanmasına Yönelik Bir Araştırma

in: Türkiyede İşletmecilik Üzerine Eleştiri ve Öneriler, Hakan Kara, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.33-53, 2018

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

in: Genel İşletme, Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN, Yar.doç. Dr. Ayşe HEPKUL, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.88-106, 2017

e-Devlet’in Örgütsel, Ekonomik ve Yasal Altyapısı

in: BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET, Prof. Dr. Yücel Güney ve Doç. Dr. M. Recep OKUR, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.134-145, 2016

Planlama ve Karar Alma

in: Yönetim ve Organizasyon, Zeytinoğlu, Nazire Güneş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.74-95, 2016

Yönetim ve Yöneticilik

in: Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr. İnan Özalp, Prof. Dr. Celil Koparal, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.2-21, 2013

Planlama

in: Yönetim ve Organizasyon I, Prof. Dr. Celil KOPARAL, Editor, Anadolu Üniversitesi AOF Yayınları, Eskişehir, pp.92-105, 2013

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals