Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medyada Suriyeliler ve Suç: Denizli Kale İlçesinde Yaşanan Cinsel İstismar Olayı Örneği

II. International Congress of Migration and Refugees, Düzce, Turkey, 6 - 08 December 2018

Dünya Medyası ve Göç

Kartepe Zirvesi Göç, Mültecilik ve İnsanlık, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2018

Yerel Medyada Suriyelilerin Temsili: Sakarya Örneği

IMCC-Uluslararası Göç İletişim Kongresi, Sakarya, Turkey, 27 - 28 September 2018

Batılı Çocukluğun İcadı ve İnşası Sürecinde Doğulu Çocukluğun Serüveni

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Education of Immigrants in Turkey: Current Practices, Strategies, andSuggestions for Improvement

IAIE ‘EDUCATION THEORY AND PRACTICE IN CHALLENGING TIMES, Angers, France, 13 - 16 June 2017

Migration and Education Studies in Turkey A General Evaluation

Turkish Migration Conference, Viyana, Austria, 12 - 15 July 2016

Diversity in the campus students approach towards difference

The 18th Nordic Migration Conference, Oslo, Norway, 11 - 12 August 2016

Devaluation of Workers Lives in the Neoliberal Order and the Reflections on the Media

International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 27 - 29 May 2016

The Tragedies On the Roads to Europe Analysing the News on Syrian Refugee Crisis

British Sociological Association Annual Conference 2016: Global Societies Fragmenting and Connecting, 6 - 08 April 2016

Perceiving Migration in Emirdağ A Baudrillardian Perspective

IV. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 16 - 18 May 2015

Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees

Turkish Migration Conference, prag, Czech Republic, 25 - 27 June 2015, pp.22-24 Sustainable Development

Student perceptions on refugees an evaluation based on multiculturalism

International Conference on Contemporary Issues in Education, Dubai, United Arab Emirates, 17 - 19 May 2015

Batı Avrupa’da ve Türkiye’de Uyum Sürecinde Türk Göçmenler

Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum, Turkey, 21 May - 23 September 2009

Books & Book Chapters

Kimlik Hırsızlığı

in: Yeni Medyanın Karanlık Yüzü, Ali Şimşek, Editor, Nobel Yayınevi, pp.37-67, 2020

Çokkültürlü Toplumlarda Değerler

in: Karakter ve Değer Eğitimi Farklı Bakışlar Örnek Etkinlikler, Adem Beldağ Salih Zeki Genç, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.67-86, 2019

Göçler Çağında Sosyal Hizmetler Göçe İlişkin Temel Kavramlar ve Kuramsal Yaklaşımlar

in: Göçmen Sığınmacılarla Sosyal Hizmet, GÖKTUNA YAYLACI, Filiz, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-23, 2016 Sustainable Development

Migration and Security: Three Capitals and Three Terrorist Attacks as Reflected

in: Turkish Migration 2016 Selected Papers, Eroğlu, Deniz Cohen, Jeffrey Sirkeci, İbrahim, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.270-283, 2016

Social Communication Among Turkish Immigrants in Belgium

in: Turkish Migration Identity and Integration, İbrahim Sirkeci, Betül Dilara Şeker, Ali Çağlar, Editor, Transnational Press London, London, pp.95-107, 2015

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals