Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Risk and protective factors for problem behaviors in adolescents at-risk

Society for the Study of Human Development (SSHD) 2021-2022 Conference Series, 07 February 2022

Ergenlerde saldırganlık, narsisizm ve ebeveyn davranışları

Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi, 29 April - 01 May 2021

The Relationship Between Children’s Age and Sharing Behaviors: The Mediator Role Of Moral Reasoning

19th European Conference on Developmental Psychology, 29 August - 01 September 2019

Understanding the effects of parenting styles and sex on bullying and loneliness in adolescence

European Association for Research on Adolescence (EARA), Ghent, Belçika, 2018, 12 - 15 September 2018

Okul Öncesi ve İlkokul Dönemi Çocuklarının Saldırganlık Eğilimlerinin Ebeveyn Davranışları İle İlişkisi

II. Uluslar Arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018

Dating Violence Among University Students

18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Netherlands, 29 August - 01 September 2017, pp.578-579

High School And University Students’ Attitudes Towards Older People

18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Holland, 2017, 29 August - 01 September 2017

Books & Book Chapters

Family Relationships and Psychological Well-being

in: Psychological Well-being, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Yılmaz,Dr. Öğr. Üyesi Gamze Er Vargün,Öğr. Gör. Dr. Esin Şener, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.27-45, 2023 Sustainable Development

Benlik saygısı

in: Benlik psikolojisi, ESRA ÇEBİ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.107-129, 2023

Aile İlişkileri ve Psikolojik İyi Oluş

in: Psikolojik İyi Oluş, Cansu Yılmaz, Gamze Er Vargün, Esin Şener, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.27-45, 2023

Ahlak Gelişimi

in: Ahlak Psikolojisi, Arslantürk Gökhan, Editor, Nobel, pp.89-109, 2021

Toplumsal Hayatta Çocuğun Ahlaki Duygusu

in: Gelişim Psikolojisi Bakış Açısı ile Toplum İçinde Çocuklar, Işık Hatice, Gönül Buse, Türe Şakar Didem, Editor, Nobel, pp.129-145, 2021

Metrics

Publication

24

Project

3
UN Sustainable Development Goals