Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 • 2008 - 2018 Assistant Professor

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 • 2005 - 2008 Lecturer

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 • 1997 - 2005 Research Assistant

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Managerial Experience

 • 2006 - Continues Head of Department

  Anadolu University

 • 2011 - 2012 Deputy Head of Department

  Anadolu University

Courses

 • Postgraduate İMMÜNOTERAPÖTİK ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİSİ

 • Postgraduate FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİDE HEDEFLEME YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate ANTİSENS TEKNOLOJİSİ VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

 • Postgraduate Biyobenzer Ürünler ve Ruhsatlandırıl. Genel Uygulamalar

 • Postgraduate FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate MEZUNİYET PROJESİ I

 • Undergraduate ONAYLI REKOMBİNANT ANTİKORLAR

 • Postgraduate TEZ

 • Postgraduate DNA AŞILARI VE VİRAL VEKTÖRLER Sustainable Development

 • Postgraduate PEPTİT VE PROTEİN YAPILI İLAÇLAR VE FARMAKOKİNETİKLERİ

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate Antisens Teknolojisi ve İnovatif Yaklaşımlar

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi

 • Undergraduate Farmasötik Biyoteknoloji

 • Undergraduate Protein/Peptit Dozaj Şekli Tasarımı ve Kontrolü

 • Undergraduate Aşılar ve Üretim Teknolojileri Sustainable Development

 • Postgraduate Farmasötik Biyoteknoloji

 • Undergraduate Farmasötik Biyoteknolojide Modern Taşıyıcı Sistemler

 • Undergraduate Hastane Eczanesi Teknikerliği

 • Postgraduate İmmünoterapötik İlaçlar ve Teknolojisi

 • Undergraduate Farmasötik Biyoteknoloji Ürünler ve Uygulama İlkeleri

 • Postgraduate İlaç Taşıyıcı sistem Tasarımı Ve Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Farmasötik Biyoteknolojide Üretim Ve Uygulama İlkeleri

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi II

 • Undergraduate Eczane Hizmetleri İlkeleri ve Etik Kuarllar

 • Undergraduate Hücre İçine İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı

 • Associate Degree Mesleki İngilizce

 • Associate Degree Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

 • Postgraduate Modern ilaç Taşıyıcı Sistemler

 • Undergraduate Mesleki İngilizce

 • Doctorate Modern İlaç Taşıyıcı Sistemler

 • Postgraduate Peptit ve Protein Yapılı İlaçlar

 • Undergraduate Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

 • Undergraduate Hastane Eczacılığı

 • Undergraduate Eczacılık Mevzuatı

 • Undergraduate Akıllı İlaç Taşıyıcı Sistemler

 • Undergraduate Pharmaceutical Thecnology I

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları III

 • Undergraduate İlaç Araştırma-Geliştirmede Laboratuvar Disiplini

 • Undergraduate Pharmaceutical Technology I

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları II

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları IV

 • Undergraduate Farmasötik Biyoteknolojiye Başlangıç

 • Undergraduate Farmasötik Biyoteknolojinin Esasları

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları I

Advising Theses