Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİNANSAL BAŞARISIZLIK DURUMUNUN ÖNGÖRÜLMESİNDENAKİT AKIŞ BİLGİLERİNİN ROLÜ

MÖDAVİCA 2019 16. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2019

EVALUATION OF THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON FINANCIAL REPORTING QUALITY

2ndInternational Conference on Economics, Business and Social Science Research (EBSSR), Thailand, 20 - 21 June 2019

Halka Açık İşletmelerde Finansal Raporlama Kalitesinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017, pp.80