Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akademik Yayınlarda Sipariş Usulü Yazdırma: Örnek Web Siteleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 March 2020

Sağlık iletişiminde yüz tanıma teknolojisinin kullanımı

5. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.21-32

Dijital Çağda Halk Sağlığı Sürveyansı (Gözetlemesi)

5. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 November 2019, vol.1, pp.170-179

SANAL GERÇEKLİK VE HABER SUNUMUNDA YENİ BOYUT

5. International Euroasia Congress on Scientific Research and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019

Virtual Reality in News: A Content Analysis in VR News

(5th Dubai – International Conference on Social Science Humanities, Dubai, United Arab Emirates, 9 - 10 December 2019

Sanal Sağlık İletişimi: Sanal Gerçeklik ve Sağlık İletişiminde Sanal Uygulamalar

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu 2018, Alanya, Turkey, 30 - 31 October 2018, pp.127-140

Reflections of Mobile Communication Technologies and Applications in the Media

ICSSH2018 - 7th International Conference on Social Science and Humanity, Fukuoka, Fukuoka, Japan, 26 - 28 March 2018

Mobil İletişim Teknolojileri ve Uygulamalarının Sağlık Sektöründeki Yansımaları

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017

Evaluation  Of  Business  Model  Of  New  Media   Corporate

15th International Sympasium Communication  in  the  Millennium, Turkey, 16 - 19 May 2017, pp.212-220

Evalution of Business Models of New Media Corporates

15. International Symposium Communication in the Millenium, 16 - 19 May 2017

4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Sempozyumu Hakkında

4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Sempozyumu, 7 - 08 April 2017

The Influence of Mobile Communication Technologies on News Production and Dissemination Process: An Evaluation in Turkey Scale within the Context of Media Ecology Theory

15th International Symposium on Social Communication, Elonia Miyares Bermudez in Memoriam, Santiago de Cuba, Cuba, 23 - 27 January 2017, vol.2, pp.724-727

Agricultural Communication The Role of Social Media Research in Turkey

Annual Symposium on Management and Social Sciences, Seul, South Korea, 5 - 07 July 2016

Who is Media Professional

14th International Symposium Communication In The Millennium, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.23-36

The Role of Twitter in Agricultural Communication A Content Study in Turkey

5th World Research Festival, Cagayan De Oro, Philippines, 2 April - 04 May 2016

Student Lecturer Communication A Content Analysis of Taking Part in Social Media

2nd International Conference on Education and Social Sciences - ICESS 2015, Hong Kong, Hong Kong, 25 - 26 November 2015

Film Education at Anadolu University as a sample of Faculty of Communication Sciences

Film Education and Film Development and Advertising, Pekin, China, 16 - 19 October 2015

A CONTENT ANALYSIS ON SOCIAL MEDIA USAGE OF PRESIDENT CANDIDATES IN 2014 ELECTIONS IN TURKEY

13th International Symposium, Communication in the Millenium, East Stroudsburg, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.95-107

LABOUR RELATIONS OF NEW MEDIA PROFESSIONALS

13th International Symposium, Communication in the Millenium, East Strougdsburg, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.202-211

Social Media Journalism Over Traditional Media A Case Study On The Influence

XII. Simposio Internacional De Comunicacion Social, Santiago de Cuba, Cuba, 16 - 23 February 2015, vol.2, pp.732-737

Books & Book Chapters

Haber Fotoğrafı

in: Haberciliğin Temel Kavramları, Halil ibrahim Gürcan, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.147, 2018

Medya ve İletişim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2017

İnternet Ortamları Tasarımı

in: İletişim Ortamları Tasarımı, Banar, Seçil, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları no., Eskişehir, pp.208-242, 2016

Diğer Haber Alanları ve Yazım Teknikleri

in: Haber Yazma Teknikleri, Yüksel, Erkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları no. 1653, Eskişehir, pp.116-142, 2016

Bir Uzmanlık Müzesi Olarak Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Müzesi

in: Değişen Üniversite Müzeleri, Erbay, Fethiye ve Erbay, Mutlu, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları no 182, Edirne, pp.121-124, 2016

İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler

in: Medya Hukuku, Günaydın, Barış, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları no. 1516, Eskişehir, pp.58-81, 2016

Yayın Etiği bağlamında elektronik yayınlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

in: Akademik Araştırma ve Etik, Mustafa Kurt, Ramazan Nacar, Cemal Elitaş, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.113-122, 2015

İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMINA YÖNELİK GENEL KAVRAMLAR

in: İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMI, BANAR, SEÇİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.2-27, 2012

GAZETE TASARIMI

in: İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMI, BANAR, SEÇİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.52-81, 2012

İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

in: İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMI, BANAR, SEÇİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.30-50, 2012

Expert Reports

Metrics

Publication

47

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

8