Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUR’ANÎ BİR YÖNTEM: MESEL/TEMSİL YÖNTEMİ.

7. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE İNSAN SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 08 October 2022

Sekülerleşme Teorileri Bağlamında Dini Akımların Geleceği

10. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 11 August 2021, pp.176-188

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE LAİK YAPIYLA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLÜ DİNİ GRUPLARIN BİREYSEL DİNE DOĞRU DÖNÜŞÜMÜ

in: TÜRKİYE’DE DİNİ GRUPLAR-Teorik ve Uygulamalı Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Sarmış, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.157-186, 2023

Sosyal Medyadaki Tezahürleri Bağlamında "Dini İtibar" Göstergelerindeki Dönüşüme Dair Teorik Bir Değerlendirme

in: Sosyal Medya ve Sosyal Kurumlar, Osman Metin, Editor, Tezkire Yayıncılık, Ankara, pp.47-78, 2022

Vahiy Karşısında Toplum: Toplumsal Gerçeklikle İlişkisinde Vahyin Kurucu Özne Vasfını Korumasının Tarihi Örnekleri

in: Vahiy ve Gelenek, Raşit Akpınar, Mustafa Yüceer, Editor, Siyer Akademi, İstanbul, pp.275-308, 2022

TOPLUMSAL DEĞİŞİMLE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MODERN TEFSİR ANLAYIŞI VE İÇTİMAİ TEFSİR EKOLÜ

in: Toplumsal Değişim ve Din, Erkan Perşembe, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.363-379, 2022

Modern Düşüncede Toplumsal Farklılık olgusu

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, İstanbul, 2020

Metrics

Publication

19