Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sekülerleşme Teorileri Bağlamında Dini Akımların Geleceği

10. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 11 August 2021, pp.176-188

Books & Book Chapters

Sosyal Medyadaki Tezahürleri Bağlamında "Dini İtibar" Göstergelerindeki Dönüşüme Dair Teorik Bir Değerlendirme

in: Sosyal Medya ve Sosyal Kurumlar, Osman Metin, Editor, Tezkire Yayıncılık, Ankara, pp.47-78, 2022

Vahiy Karşısında Toplum: Toplumsal Gerçeklikle İlişkisinde Vahyin Kurucu Özne Vasfını Korumasının Tarihi Örnekleri

in: Vahiy ve Gelenek, Raşit Akpınar, Mustafa Yüceer, Editor, Siyer Akademi, İstanbul, pp.275-308, 2022

TOPLUMSAL DEĞİŞİMLE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MODERN TEFSİR ANLAYIŞI VE İÇTİMAİ TEFSİR EKOLÜ

in: Toplumsal Değişim ve Din, Erkan Perşembe, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.363-379, 2022

Modern Düşüncede Toplumsal Farklılık olgusu

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, İstanbul, 2020