Education Information

Education Information

  • 1992 - 1998 Doctorate

    Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe (Dr), Turkey

  • 1985 - 1987 Postgraduate

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 1979 - 1983 Undergraduate

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English