Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Teknoloji TemelliMüdahale Yöntemleri

27.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.141

Özel Eğitim Alanında Yardımcı Teknolojilerin Kullanıldığı Araştırmaların İncelenmesi

27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.230

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Gözleyerek Öğrenme

7. Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar (TASET) Konferansı, 13 - 15 July 2016

What are Benefits of Inclusion for Children With and Without Special Needs

International Society on Early Intervention Conference, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

WHAT ARE THE BENEFITS OF INCLUSION FOR CHILDREN WITH AND WITHOUT SPECIAL NEEDS

International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

The Effectiveness Of Video Modeling Procedures On Request An Item Behavior Children With Autism Spectrum Disorders

ICECET 2015 : 17th International Conference on Early Childhood Education and Technology, Paris, France, 20 - 21 July 2015

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Yürütülen PECS Uygulama Örneği

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Turkey, 25 - 27 September 2014, vol.1, pp.68

Bir 45 lik 1968 den Günümüze Journal of Applied Analysis ve Otizm

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013, vol.1, pp.262

Adaptation of the Small Steps Early Intervention Program for Blind Children

International Society on Early Intervention Regional Conference, ST. PETERSBURG, Russia, 1 - 03 July 2013

International Society on Early Intervention, Regional Conference

International Society on Early Intervention, Regional Conference, 1 - 03 June 2013

Adaptation of the small steps early ıntervention program for blind children

International Society on Early Intervention Regional Conference, Russia, 01 July 2011

Books & Book Chapters

Öğretim Yöntemleri

in: Uygulamalı Davranış Analizi, Düzkantar, Ayten, Editor, Nobel, Ankara, pp.163-183, 2021

Beceri ve Kavram Öğretimi

in: Uygulamalı Davranış Analizi, Düzkantar, Ayten, Editor, Nobel, Ankara, pp.143-162, 2021

Nörolojik Hastalığı Olan Bireyler

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engeli Bireyler-II, Diken, İbrahim Halil, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.132-157, 2017

Uygulamalı Davranış Analizinde Veriye Dayalı Öğretim ve Önemi

in: Kaynaştırma Eğitiminde Uygulamalı Davranış Analizi, Odluyurt, Serhat, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.167-205, 2015

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE VERİYE DAYALI ÖĞRETİM VE ÖNEMİ

in: KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ, ODLUYURT SERHAT, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, pp.133-165, 2015

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

35

H-Index (Scholar)

2

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals