Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ulusal Turizm Kongrelerinde Sunulan Kültürel Miras ve Turizm Konulu Bildirilerin Bibliyometrik Analizi

IV. International Tourism and Cultural Heritage Congress, Muğla, Turkey, 16 November 2022 Sustainable Development

Determining the Features of Tour Guides Serving Private Tours: Tripadvisor Example

7th International Research Forum on Guided Tours-IRFGT, Ankara, Turkey, 26 March 2021

The Risk Perception of Tour Guides’: The Case of Eskişehir Destination

European International meeting on Business Innovation, Entrepreneurship, and Social Sciences (EBES-19), Amsterdam, Netherlands, 14 - 15 December 2019

Turist Rehberlerinin Uzmanlık Alanlarına İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi

II. Turizm Rehberliği Kongresi, AYDIN/KUŞADASI, Turkey, 29 - 30 April 2019

Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimler ile Çevre Bilinci Gelişimi

7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve 2. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.170

Books & Book Chapters

Destinasyonlarda Kültürel Mirasın Korunması

in: Destinasyon Geliştirme ve Örnek Uygulamalar, Emir, Oktay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.185-197, 2022

Kırsal Turizmin Etkileri

in: KIRSAL TURİZM VE KALKINMA, Doç. Dr. Gökçe Yüksek, Dr. Öğr. Üyesi Pembe Gül Çakır, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.91-116, 2020

Tour Guides as Sustainable Cultural Heritage Tourism Interpreters: The Case of the Odunpazari Historical Urban Site

in: HERITAGE TOURISM: BEYOND BORDERS AND CIVILIZATIONS, İnci Oya Coşkun Alan Lew Norain Othman Gökçe Yüksek Semra Günay Aktaş, Editor, Springer, pp.56-69, 2020

Turistik Ürün Geliştirme

in: TURİZMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Oktay Emir, Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.28-55, 2020

Sağlık Temelli Özel İlgi Turizmi

in: ÖZEL İLGİ TURİZMİ, Doç. Dr. Cem Işık, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.173-204, 2020

Avrupa’da Seyahat ve Turizm Eğilimleri

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Pazarlama Stratejisi, Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Editor, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Eskişehir, pp.274-289, 2020

Kırsal Turizm Planlaması

in: KIRSAL TURİZM VE KALKINMA, Doç. Dr. Gökçe Yüksek, Dr. Öğr. Üyesi Pembe Gül Çakır, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.167-196, 2020

Turist Rehberliği Terminolojisi

in: TURİST REHBERLİĞİ, Prof. Dr. Medet Yolal, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-25, 2020

Öğrenci Gruplarına Yönelik Uzmanlaşma

in: TURİST REHBERLİĞİNDE UZMANLAŞMA: ÖZEL İLGİ TURLARINDAN ÖZEL KONULARA, Doç. Dr. Özlem Güzel Doç. Dr. Özlem Köroğlu, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.542-571, 2019

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası

in: DÜNDEN BUGÜNE ESKİŞEHİR VE YÖRESİNDEKİ 16 ETKİNLİĞİN ÖYKÜSÜ (FESTİVALLER, ŞENLİKLER, ÖZEL GÜNLER), Prof. Dr. Nazmi Kozak, Editor, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları, Eskişehir, pp.31-38, 2018

Turist Rehberlerinin Liderlik Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi: Eskişehir Örneği

in: TURİST REHBERLİĞİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt Arş. Gör. Arzu Kılıç Arş. Gör. Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.327-342, 2018

Turizmin Mekânlar Üzerindeki Etkileri

in: TURİSTİK ALANLARDA MEKÂN TASARIMI, Günay Aktaş, Semra, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.38-66, 2017

Dünyada ve Türkiye’de Termal ve SPA Turizmi

in: TERMAL VE SPA HİZMETLERİ, Doç. Dr. Rıdvan Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.64-88, 2016