Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SEKTÖREL BAZDA SİSTEMATİK VE SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLER VEBİLEŞENLERİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

I. International Social and Economic Research Student Congress, Konya, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.385-403

Corporate Debt Capacity and the Cost of Corporate Debt for Companies in Euro Area and Turkey

International İstanbul Finance Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 14 June 2012, pp.254-263

Increasing Foreign Deposit Bank Presence in Turkey After the Financial Crises

2nd International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 15 - 18 June 2006

1980 2002 Dönemi Türkiye Ekonomisinin Analizi

Türk Dünyasının Ekonomik, Sosyal, Hukuksal Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 13 - 15 June 2004

Books & Book Chapters

Konut Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe ve Finans

in: Konut Yapı Kooperatifçiliği, Nurcan TURAN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.181-207, 2017

Finansal Modelleme

detay yayıncılık, 2016

Excel ile Finans I

Detay Yayıncılık, 2011