Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Anadolu University, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Eğitim İletişimi Ve Planlaması Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Gelişmekte olan ülkelerde tüketim kültürünün oluşmasında ulus ötesi şirketlerin pazarlama iletişimi çalışmalarının rolü üzerine bir örnek çalışma

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Bilgisayar destekli dil öğretiminde yazılım değerlendirme

  Anadolu University, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Eğitim İletişimi Ve Planlaması Bölümü