Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dördüncü Sanayi Devriminin Ekonomik Büyüme ve Rekabet Açısından Değerlendirilmesi

International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’18), İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018

E7 Ülkeleri İçin Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın İstihdam Oranı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 18, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018

En Zengin 10 İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkenin Ekonomik Kalkınma Performansı

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE18), İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2018

D-8 Ülkelerinin Küresel Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17), 29 - 30 April 2017

Çin’de Ekonomik Büyüme, Yoksulluk Ve Gelir Eşitsizliği: Dünya Ekonomisinde Konumu

ECOEI 2017 - European Congress for Economic Issues: Unregistered “Youth” Employment: Impacts, Policies, Remedies, and Local Practices, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017

Çin’in Büyüyen Enerji Talebinin Karşılanmasında Afrika’nın Önemi

International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’17), 25 - 26 March 2017

Sustainable Economic Growth with WTO Accession in China

Annual Conference on International Political Economy: Challenges to the Welfare State, İzmir, Turkey, 23 - 25 May 2012 Sustainable Development

Migration from Bulgaria and Romania to EU 15

ICOPEC 2011-International Conference of Political Economy, Kocaeli, Turkey, 15 September - 17 December 2011

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Göç Hareketleri

ICOPEC 2011-International Conference of Political Economy, 15 - 17 September 2011

The Economical Meaning of the Kyoto Protocol

3rd International Conference On European International Political And Economic Affairs, 26 - 28 May 2005

Books & Book Chapters

Tarımsal Üretim ve Politikalar

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.219-252, 2016

Migration from Bulgaria and Romania to the EU-15

in: LABOUR MARKETS EMPLOYMENT, Lordoğlu, Kuvvet, Keskin Demirer Derya, Şiriner İsmail, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.61-81, 2012

Migration from Bulgaria and Romania to EU-15

in: Labour Markets&Employment, , Editor, IJOPEC Publication, London, pp.63-81, 2012