Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“A Research On Determining The Factors Determining The Preferences Of Private Sector Employees İn Consumer Credit Use: The Case Of Eskişehir Organized Industrial Zone

International Conference on Global Business, Economics, Finance Social Sciences-(ICGBEFSS-19), St.Petersburg, Russia, 27 December 2019

A Research on the Limits of Eskişehir Province to Identify the Threats and Risks Preventing the Use of Internet Banking and Mobile Banking by Bank Customers

International Conference on Global Business, Economics, Finance Social Sciences-(ICGBEFSS-19, St.Petesburg, Russia, 27 December 2019

“Türk Mevduat Bankaları Hizmet Ürünlerinin Kullanımına İlişkin Müşteri Memnuniyeti: Eskişehir İli Örneği

8th SCF International Conference on ”The Economic and the Social Impacts of the Globalization and the Liberalization, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

“BDDK’nın Gözetiminde 2008-2015 dönemi Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmelerin Tablolar ve Grafikler Yardımıyla Analizi

8th SCF International Conference on ”The Economic and the Social Impacts of the Globalization and the Liberalization, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Analysis of Competitiveness in Turkish Banking Sector by Indicative Rate

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 - 25 October 2019

Evaluation of Individual and Corporate Customers Regarding the Use of Deposit Bank Internet Services: Eskisehir Sample

6th INTERNATIONAL ANNUAL MEETINGSosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 - 25 October 2019

Bankasürans Yapısal Çözümlemesi ve Türkiye’deki Gelişimi

6th SCF InternationalConference on “Economic and SocialImpacts of Globalization andLiberalization”October 11-, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018

Türk Bankacılık Sektörü Açısından Riskler ve 2008 Küresel Kriz SonrasıRisklerin Bankacılık Sektörüne Etkileri

6th SCF InternationalConference on “Economic and SocialImpacts of Globalization andLiberalization, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018

Türkiye’deki Katılım Bankaları ve Mevduat Bankalarının (2010 -2017) Dönemi FinansalPerformans Farklılıklarının Kruskal Wallis Testi ve All-Pairwise Karşılaştırma Yöntemi ileKarşılaştırılması

Proceedings of 5th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization and FutureEuropean Union, Podgorica, Montenegro, 5 - 07 September 2018

Banka Birleşmeleri Öncesi Ve Sonrası Perspektifinde Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Analizi

V. Anadolu Inrenational Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017

Macro and Micro Factors Determining the Ratio of Non-Performing Loans for Deposit Banks in the Turkish BankingSector

International Conference in Economics, (econworld), Londrina, Brazil, 10 - 12 August 2016

Financial Strength of Turkish Banks - Performence versus Perceptions

Anadolu International Conference in Economics III (EconAnadolu 2013), Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.194

Financial Strength of Turkish Banks-Performance Versus Perceptions

econanadolu, Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013

Books & Book Chapters

İthalatta Koruma Önlemleri, Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Gözetim Uygulaması

in: İthalat ve İhracat İşlemleri, Şıklar İlyas, Kutlu Erol, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.98-120, 2016

Sebest Bölgeler

in: İthalat ve İhracat İşlemleri, Şıklar İlyas, Kutlu Erol, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.70-97, 2016