Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Startup'larda Çeviklik Psikolojisinin Stratejik Planlama Bağlamında Değerlendirilmesi

Ege Zirvesi 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 September 2023

Uzaktan Eğitim Örgütlerinde Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının İncelenmesi

Anadolu 13. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 September 2023

Profesyonel Sekreterlik Sertifika Sınavı’nın Sekreterlik Mesleğine Olası Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme

10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.72-73

Uzaktan Eğitim Kurumları Etik İlkeleri Araştırmaları Profili: Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler

ICOLDE 2021 - International Congress on Open Learning and Distance Education, Erzurum, Turkey, 29 September 2022, pp.227-239

The Causes of Academic Procrastination Behaviour in the Context of Pygmalion Effect

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 - 25 October 2019, pp.99-111

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 Kavramlarının Örgüt Tasarımı İlişkisi

I. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.379-387

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BOŞ ZAMANLARINI YÖNETEBİLİYORLAR MI?

1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Urfa, 8 - 10 March 2019, pp.366-378

Örgütsel Sessizlik ve Toplantılara Yansıması Üzerine Bir Araştırma

International Marmara Science and Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.397-408

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

10.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bilecik, Turkey, 6 - 08 October 2011, pp.255-267

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Kimlik Analizi

9.Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.161-173

Anadolu Üniversitesi Sekreterlik e sertifika Programlarının İş Motivasyonuna Etkisi

8.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.715-733

Dünyada Sekreterlik e-Sertifika Programları ve Anadolu Üniversitesi Modeli

6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.11

Books & Book Chapters

Startup'lar İçin Strateji

in: Startup'ların Yönetimi - Fikrim Girişime Dönüşüyor, TAŞCI,Deniz; ŞEN,Orkun; LAPÇIN,Hilal Tuğçe, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.17-36, 2023 Sustainable Development

İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Dış Kaynak (Outsourcing) Kullanımı ve Yönetimi

in: İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimine Güncel Bakış, TONUS Hatice Zümrüt; ERGUN ÖZLER Nezire Derya, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.295-324, 2023

Profesyonel Sekreterlik Sertifika Sınavı’nın Sekreterlik Mesleğine Olası Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Mesleki Eğitimde ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar, ŞENGEL, Salim, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.169-178, 2022

İnsan Kaynakları Planlaması

in: Uzaktan Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, TAŞCI Deniz, AYDIN Cengiz Hakan, YALÇINKAYA, Akansel, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.43-61, 2022

Uzaktan Eğitimin Kurumsallaşması

in: Uzaktan Eğitimin Yönetimi - Dünü, Bugünü ve Geleceği, Deniz TAŞCI, Akansel YALÇINKAYA, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.78-103, 2021

Yeniliklerin Yayılımı: Endüstri 4.0

in: Farklı Perspektiflerden Endüstri 4.0 Yazıları II, Fulya MISIRDALI YANGİL, Ayşen ALTUN ADA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.237-262, 2021

Filing Archiving

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2020

Teknoloji Yönelimli Yeni Gelişmeler ve Örgüt Tasarımı

in: Örgüt Tasarımı, Uğur KESKİN, PAŞAOĞLU BAŞ, Didem, Editor, Nisan Yayınevi, Eskişehir, pp.189-203, 2019

Teknoloji Yönelimli Yeni Gelişmeler ve Örgüt Tasarımı

in: Örgütsel Tasarım, Uğur Keskin, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.203-217, 2018

Arşivleme

in: Dosyalama Arşivleme, M. Emin Mutlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.176-205, 2017

Belge Akışı

in: Dosyalama Arşivleme, M. Emin Mutlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.2-31, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Turizm 4.0

Detay Yayıncılık, pp.1, 2022

Dünya Ralli Şampiyonası

Detay Yayıncılık, pp.1, 2022

Metrics

Publication

49

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals