Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018 Yılı Side Kazıları Hellenistik - Roma Dönemi Seramik Araştırmaları

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (ASTAM) VIII. Kazı Ve Araştırmalar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 April 2019

Eskişehir-Başara Köyü Güney Kilise Bizans ve Türk Dönemi Küçük Buluntuları

22 Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018

Alpu Kocakızlar Tümülüsünden Ele geçen Bir Grup Madeni Kap

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 5. Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 10 October 2016

Studies on Hellenistic and Roman Pottery from Kanlıtaş Survey

The Phrygian Lands Over Time, Leuven, Belgium, 2 - 08 November 2015, pp.597-607

Side Müzesi nden Herakles Düğümü Kulplu Gümüş Bir Ayna

Anadolu Arkeolojisi, Epigrafisi ve Eskiçağ tarihine Dair Güncel Araştırmalar, Turkey, 15 - 17 April 2015

Roma İmparatorluk Devri Cam Endüstrisinde Madeni Kapların Etkisi

Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 June 2010, pp.117-127

A Group of Bronze Vessels from Arykanda

XVIIth International Congress Of Ancient Bronzes, İzmir, Turkey, 21 May 2011

The Hellenistic Military Defense System in Pamphylia

15th Symposium on Mediterranean Archaeology, Catania, Italy, 03 March 2011

Antik Çağda Grek ve Roma Seramik Sanatında Madeni Kapların Etkisi

2. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 June 2002, vol.2, pp.253-261

Antik Çağda Anadolu'da Kurşun Sırlı Seramikler

1. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 August 2001, vol.1, pp.47-55

Books & Book Chapters

A Bronze Plate or Scabbard with a Representation of Cybele/Magna Mater

in: Greek, Roman and Byzantine Bronzes from Anatolia and Neighboring Regions, Ergün Laflı, Editor, BAR Publishing, Oxford, pp.151-155, 2021

A Bronze Balsamarium from Juliopolis

in: Greek, Roman and Byzantine Bronzes from Anatolia and Neighbouring Regions, BAR International Series 3038, Efgun Lafli, Editor, BAR Publishing, Oxford, pp.145-151, 2021

Höyüktepe, Attepe ve Dereköy 2015-2016 Yılı Madeni Buluntuları

in: Kütahya Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2015-2016, Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Eskişehir, pp.453-531, 2020

Kütahya Müzesi Kolleksyonunda Bulunan Bir Grup Erken Bizans Dönemi Kemer Tokası

in: Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı, Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.463-481, 2018

Han Nekropolünde Ele Geçen Roma Dönemi seramikleri

in: Mustafa Büyükkolancı ya Armağan, Celal Şimşek, Bahadır Duman, Erim Konakçı, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.9-29, 2015

HAN NEKROPOLÜ’NDE ELE GEÇEN ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ

in: Mustafa Büyükkolancı ya ArmağanEssays in Honour of Mustafa Büyükkolancı, Celal ŞİMŞEK, Bahadır DUMAN, Erim KONAKÇI, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.9-27, 2015

Höyüktepe, Attepe ve Dereköy 2014 Yılı Madeni Buluntuları

in: Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014, Metin Türktüzün, Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, pp.595-653, 2015

Hellen Göçleri ve Arkaik Dönem

in: Anadolu Arkeolojisi: Açıköğretim Yayınları No.1601, Hüseyin Sabri Alanyalı, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.110-143, 2012

Anadolu'da Klasik Dönem

in: Anadolu Arkeolojisi: Açıköğretim Yayınları No.1601, Hüseyin Sabri Alanyalı, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.144-164, 2012

Arykanda'dan Gümüş Bir Ayna

in: Ebru Parman'a Armağan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları, Ahmet Oğuz Alp, Editor, Alter Yayınevi, Ankara, pp.259-267, 2009

Arykanda'dan Bir Grup Kurşun Sırlı Seramik

in: Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, Coşkun Özgünel, Orhan Bingöl, Vedat İdil, Seyhan Doruk, Kutalmış Görkay, Musa Kadıoğlu, Editor, Homer Kitabevi, İstanbul, pp.171-163, 2001

Metrics

Publication

31

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

1

Project

5