Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Değişen Risk Algısı ve İç Denetim

Muhasebe ve Denetime Bakış , vol.16, no.51, pp.51-93, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) İlişkili Süreçler ve İç Kontrol

9th Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 15 June 2023, vol.17, pp.222-223

İşletmelerde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Alanlarındaki Risklerle Değişen Kontrol Çevresi ve İç Denetim

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’22), Bandırma, Turkey, 29 - 30 July 2022, pp.29-30

Çevik Denetim ve İç Denetçilerin Değer Katan Liderlik Özellikleri

8th Global Business Research Congress (GBRC - 2022), İstanbul, Turkey, 09 June 2022, vol.15, pp.160-162

Gerçek Zamanlı Güvence Modelini Oluşturmada Öngörüsel Yaklaşım

International Academic Forum 2018, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.145-175

Değişen Bilgi Gereksinimi ve Bağımsız Denetçi Raporundaki Yenilikler

International Applied Social Sciences Congress (IASOS), Uşak, Turkey, 21 - 23 September 2017

The Importance of Control Environment in an Organization for an Independent Auditor to Determine Nature, Timing and Extent of Substantive Tests: An Application in Turkey

17th International Conference on Business Economic, Social Science Humanities (BESSH-2016), Pekin, China, 23 - 24 August 2016

Comparison of Analysis Performed By Classical Approach and Bayesian Approach in Auditors' Decision Making Process

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.668-677 identifier

Books & Book Chapters

Covid-19 Sürecinin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Sektöründeki İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

in: COVID-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Deniz Umut Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.253-281, 2021

Shareholders' Equity: Retained Earnings and Dividends

in: Accounting II, Prof. Dr. Saime Önce, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.184-209, 2019

Shareholders' Equity: Paid-in Capital

in: Accounting II, Prof. Dr. Saime Önce, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.156-183, 2019

Internal Control and Cash

in: Accounting I, Prof. Dr. Saime Önce, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.188-218, 2018

Denetimin Planlanması, Önemlilik ve Denetim Riski Kavramları

in: Muhasebe Denetimi, Prof. Dr. Melih Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.65-84, 2018

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

in: Denetim, Prof. Dr. Melih Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.196-227, 2018

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals