Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afazili Bireylerde Gözlenen Parafazi Türlerinin Araştırılması

11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2023

Afazili Bireylerde Dil Kullanımının Söz Eylemler Bağlamında İncelenmesi

11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2023

Afaziyi Tanımak: Farklı Sendromlar & Farklı Yaklaşımlar

11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2023

Assessment of Aphasia in Türkiye

30th Union of European Phoniatricians (UEP) Congress, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023

Turkish Speech and Language Therapists’ Use of Evidence-Based Practices

30th Union of European Phoniatricians (UEP) Congress, Antalya, Turkey, 27 April 2023

What Really Matters: Challenges and Benefits of Adapting Normative Aphasia Tests

14TH PANHELLENIC-1ST INTERNATIONAL CONGRESS “BUILDING BRIDGES” ON SPEECH AND LANGUAGE THERAPY", Greece, 22 - 24 May 2021

TÜRKİYE’DEKİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN İŞMEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

II. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020

Afazide Değerlendirmenin Önemi

II. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020

Türkiye’deki Dil Ve Konuşma Terapistlerinin İş Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Turkey, 6 - 08 March 2020

Kapsamlı Afazi Testinin (CAT-TR) Türkçe Adaptasyon Çalışması

X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 April - 01 May 2019

Dil BOZUKLUKLARININ MÜDAHALESİNDE HANEN YAKLAŞIMI

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

Ses Bozukluğu Yaşayan Hastaların Ses Terapilerine Katılımı: DİLKOM Örneklemi

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018

Analysis of Lexical and Semantic Variables in Turkish Adaptation of Cat

ISCH COST ACTION IS0812 Meeting in Tampere, Working Group 2, Finland, 11 - 12 February 2016

Dysphagia From The Perspective of Physicians

5th European Society for Swallowing Disorders, Barcelona, Spain, 2 - 03 October 2015

Türkçe konuşan sağlıklı yetişkinlerin konuşma akıcılığı ölçümlerinin incelenmesi

8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 May 2015

The relationship between lexical category and stuttering moments in Turkish

10th Oxford Dysfluency Conference ODC 2014, Oxford, England, 17 - 20 July 2014, pp.351 identifier

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals