Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sinemada Nietzsche Bağlamında Dionysos ve Apollon Birlikteliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Kültür, Sanat Ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 28 September 2022, vol.1, pp.95

Sinemada Yenı̇ Anlatım Olanakları: Verı̇ Tabanı Sineması

Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 02 September 2022, vol.1, pp.343-344

Açık ve Uzaktan Eğitim Kurumları için Kriz Dönemi Kurumsal İmaj Yönetimi: Covid 19 Pandemisinde Anadolu Üniversitesi Örneği

5th International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022, vol.1, pp.1294-1295 Sustainable Development

Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Üzerine Bir Alımlama Çalışması

Taras Şevçenko 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kiev, Ukraine, 8 - 10 May 2020, vol.1, pp.171-172

Sin Punishment and Women in Turkish Horror Films

International Journal of Arts and Science Conference, Prag, Czech Republic, 18 June 2011, vol.4, pp.175-185

Rise of Far East Narration and Its Reflection on Current Turkish Cinema

The Asian Conference on Media and Mass Communication, Osaka, Japan, 28 October 2010, vol.1, pp.346-359

Different Worlds Constructed With Films Rhapsody In August And Pearl Harbor

The Asian Conference on Media and Mass Communication, Osaka, Japan, 28 October 2010, vol.1, pp.286-297

Books & Book Chapters

Bir Bulmaca Film Anlatısı Örneği Olarak Adı Vasfiye

in: Türk Sinemasının 80'li Yılları, Koca Serhat, Editor, LiteraTürk Academia Yayınları, Konya, pp.187-206, 2022

Measuring Student Satisfaction Level Regarding Instructional Design and Technical Dimension in Web-Based Distance Education Programs

in: Present and Future Paradigms of Cyberculture in the 21st Century, Atay Simber, Kurubacak Gülsün, Sişman Serap, Editor, IGI Global, Pensilvanya, pp.202-219, 2021

Measuring Student Satisfaction Level Regarding Aesthetic and Instructor Dimensions of Web-Based Distance Learning Programs: The Case of Spiritual Guidance Training

in: Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, Gülsüm Kurubacak, Serap Şişman Uğur, Editor, IGI GLOBAL, Pensilvanya, pp.95-112, 2021

Kurgu Estetiği

in: Görsel Estetik, Ankaralıgil, Nazım, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.121-137, 2021

Sinema ve Reklam Filmi Kameramanlığı

in: Kameramanlık, Ankaralıgil, Nazım, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.130-151, 2020

Henri Bergson’un Zaman Anlayışı ve Sinemada Zaman

in: Filmlerle Düşünmek: Yansıma, Seyir ve Temsil, Karadaş Nergiz, Koca Serhat, Editor, LiteraTürk Academia Yayınları, Konya, pp.253-278, 2020

An Evaluation On Minimalist Narrative On The Example Of “Ana Yurdu” Movie

in: Research Reviews In Social, Human and Administrative Sciences, Sait Erdel Dinçel, Mustafa Bostancı, Ertan Özçoban, Editor, Gece Kitabevi, Ankara, pp.45-59, 2019

Radyo Stüdyolarında Yapım Uygulamaları

in: Radyo ve Televizyon Stüdyoları, Kıray, Selçuk, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.40-59, 2018

Televizyon Stüdyolarında Yapım Uygulamaları

in: Radyo ve Televizyon Stüdyoları, Kıray, Selçuk, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.82-103, 2018

Teknoloji ve Sanat İlişkisi Ekseninde Walter Benjamin'i Yeniden Okumak: Fotoğraf ve Yüzey Üzerine Resmetme

in: Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf, Özel Sağlamtimur, Zuhal, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları,, İzmir, pp.75-91, 2016

Cinema and Transformation Cultural Elements

in: Broken Grounds 1 Mass Communication and Transformation, Can Bilgili, N. Tan Akbulut, Editor, Academic Publishing House, Sofya, pp.27-58, 2012

Metrics

Publication

27

Project

6
UN Sustainable Development Goals