Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2006 - Continues Professor

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (İibf)

Managerial Experience

 • 2008 - 2020 Head of Department

  Anadolu University

 • 2017 - 2019 Dean

  Anadolu University

 • 2013 - 2017 Head of Department

  Anadolu University

Courses

 • Postgraduate Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları

 • Undergraduate Marketing Management

 • Undergraduate Hizmet Pazarlaması

 • Doctorate Uluslararası Pazarlama

 • Postgraduate Pazarlama Yönetimi

 • Undergraduate Principles of Marketing

 • Postgraduate Marketing Strategy Concepts and Practices