Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Lecturer PhD

  Anadolu University, Yunus Emre Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Bölümü

 • 2002 - 2004 Assistant Professor

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Courses

 • Associate Degree ECY222 Pratik İlaç Bilgisi II

 • Associate Degree ECY108 Eczane Hizmetleri

 • Associate Degree ECY107 Eczane Teknikerliğine Giriş

 • Associate Degree ECY220 Akılcı İlaç Kullanımı

 • Associate Degree YAB219 Hastalık Bilgisi

 • Associate Degree ECY221 Pratik İlaç Bilgisi I

 • Associate Degree ECY216 Eczane Kayıt. ve Stok Yönetimi

 • Associate Degree YAB120 İlaç Bilgisi

 • Associate Degree ECY209 Temel Hastalık Bilgisi

 • Associate Degree ETK207 Meslek Etiği

 • Associate Degree ECY106 Ecz. Hiz. İlke. ve Etik Kurallar

 • Associate Degree THU201 Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Associate Degree ANA104 Anatomi

 • Associate Degree ECY108 Eczane Hizmetleri Uygulama Lab

 • Associate Degree ECZANE TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ

 • Associate Degree PRATİK İLAÇ BİLGİSİ II

 • Associate Degree HASTALIK BİLGİSİ

 • Associate Degree TEMEL HASTALIK BİLGİSİ

 • Associate Degree İLAÇ BİLGİSİ

 • Associate Degree ECZANE HİZMETLERİ, İLKELERİ VE ETİK KURALLAR

 • Associate Degree PRATİK İLAÇ BİLGİSİ 1

 • Undergraduate SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

 • Associate Degree EZCANA HİZMETLERİ UYGULAMA LABORATUVARI

 • Associate Degree HALK SAĞLIĞI

 • Associate Degree AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 • Associate Degree MESLEKİ ETİĞİ

 • Associate Degree HASTALIK BİLGİSİ I

 • Associate Degree TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Associate Degree TEMEL HALK SAĞLIĞI

 • Associate Degree MESLEK ETİĞİ

 • Associate Degree FARMAKOLOJİ

 • Associate Degree ECZANE TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ II

 • Associate Degree ANATOMİ

 • Associate Degree HASTALIK BİLGİSİ II

 • Undergraduate HASTALIK BİLGİSİ II

 • Undergraduate HASTALIK BİLGİSİ I

 • Undergraduate ECZANE TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ II

 • Undergraduate MESLEKİ ETİK

 • Undergraduate ECZANE HİZMETLERİ, İLKELERİ VE ETİK KURALLAR

 • Undergraduate FARMAKOLOJİ

 • Undergraduate HALK SAĞLIĞI

 • Undergraduate ANATOMİ

 • Undergraduate ECZANE TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ

 • Postgraduate KARDİOVASKÜLER FARMAKOLOJİ