Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dünyada Gelirin Dağılımı

İktisat ve Toplum, vol.9, no.98, pp.51-57, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kitlesel Göç ve Suriyelilerin Eğitimi

Efil Journal, vol.1, no.2, pp.10-33, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bilgi İşçileri

Eskişehir Sanayi Odası Dergisi ESO Dergi, vol.4, no.10, pp.82-83, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

B2C FİRMADAN TÜKETİCİYE E TİCARETİN İSTİHDAM ETKİSİ

Mercek Dergisi, vol.11, no.41, pp.132-140, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Geleceğin Bilgi İşçileri Sayısal Uçurumda

Mercek Dergisi, vol.9, no.35, pp.38-51, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Ekonomide Yeni Kurallar

Mercek Dergisi, vol.7, no.27, pp.8-21, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Coverage of the Concept of ”Vocational Education” in Graduate Theses in Turkey (Türkiye’deki Lisansüstü Tezlerde “Mesleki Eğitim” Kavramı)

10.International Congress on Current Debates in Social Sciences (Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi), İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.234-242

The Review of Articles with “Social Policy” Academic Journals in “Journalpark” (“DergiPark” Kapsamındaki Akademik Dergilerde “Sosyal Politika” Başlıklı Makalelerin İncelenmesi)

10.International Congress on Current Debates in Social Sciences (Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi), 03-05 Aralık 2019, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.111-118

The Appearance of Entrepreneurship in Graduate Theses Published in Turkey, (Türkiye’de Yayımlanan Lisansüstü Tezlerde Girişimciliğin Görünümü)

IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.1160-1172 Sustainable Development

Psychosocial Risk Factors and Results that Women Laborforce Encounter in Working Environment

International Symposium on Business and Economics, Podgorica, Montenegro, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

Open and Distance Education Through Home-Based Women’s Entrepreneurship Education in Turkey

International Symposium on Advancements in Information Sciences and Technologies (AIST), Podgorica, Montenegro, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

Importance of Sports in Migration and Integration Policies,

International Symposium on Business and Economics, Podgorica, Montenegro, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

Globalisation and Women’s Employment

International Symposium on Business and Economics, Podgorica, Montenegro, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

Information and Communication Technology-Based Distance Learning Model for Refugee Childrenn

International Symposium on Advancements in Information Sciences and Technologies (AIST), Podgorica, Montenegro, 05 September 2018 Sustainable Development

Dönüşüm İçin “Görünmeyen Eli” “Görünen Kalple” Değiştirmek

ISUEP International Symposium on Urbanization and Environment Problems: Transition/Transformation/Authenticity, (Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim/Dönüşüm/Özgünlük), 28-30 Haziran 2018., Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

Yersizlik

6. Peyjaj Mimarlığı Kongresi Söylem-Eylem, Antalya, Turkey, 8 - 11 December 2016, vol.1, pp.245-255

İşgücü Piyasalarında Gençler ve Mesleki Yeterlilikler Sistemi

International Conference on New Horizons in Education, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.3, pp.256-264

Eco Collective As a Solution for Forced Displacement

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2016

Sosyal Ağların Üniversite Öğrencilerinin İstihdam Beklentilerine Etkisinin Araştırılması

14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2013, Bosna, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

Bilişim İletişim Teknolojileri BİT ve Sosyal Sermaye

Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2006

Knowledge Workers of Future The Children are Falling into the Digital Divide

Internatıonal Symposıum on The Changes and Transformatıons in The Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within The EU Negotiations, Kütahya, Turkey, 16 - 18 March 2006

Geçiş Ekonomilerinde İstihdam İşssizlik ve AB Politikaları Polonya Örneği

Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde KOBİ’ler : Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 May 2005, pp.452-470 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilirliğin İstihdam Boyutu

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi, Hamzaoğlu,M. N. ve Ertek,İ., Editor, TC. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.91-113, 2022 Sustainable Development

Yeni Teknolojiler ve Örgütler

in: Örgüt Sosyolojisi, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.345-373, 2021

Çalışma Ekonomisinin Davranışsal Boyutları

in: İktisadi Konuları Davranışsal Yaklaşım, A. G. Yiğit,M. Yiğit, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.133-158, 2021

Sosyal Girişimci Üniversite Olarak ”Anadolu Üniversitesi”

in: İşletme ve Finans Yazıları - 4, Cem Kartal ve Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayın, Bursa, pp.12-25, 2020

Women and Social Policy: An Evaluation of Labor Economics and Industrial Relations in Turkey in Terms of Postgraduate Theses

in: Gender and The Labor Market, Meltem İnce Yenilmez and Ufuk Bingöl, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.17-44, 2020

Göçmen Girişimciliği

in: İşletme ve Finans Yazıları - 4, Cem Kartal ve Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayın, Bursa, pp.43-53, 2020

Sosyal Girişimci Üniversite Olarak ”Anadolu Üniversitesi”

in: İŞLETME VE FİNANS YAZILARI-4, Cem Kartal ve Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayım, İstanbul, pp.10-22, 2020

Davranışlar ve Çalışma Ekonomisi

in: Disiplinlerarası Boyutuyla Örgütsel Davranış, Ayşe Çiğdem Kırel,Ayça Güzel Özbek, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.243-260, 2020

Yersizler İçin Bir Yerleşim Alternatifi Olarak Ekoköyler

in: Acil Durum Mimarlığı Cilt I, Prof. Dr. Alper ÇABUK; Dr. Öğr. Üyesi H. Cem SAYIN, Serhat SARI, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, pp.40-59, 2020

Göçmen Girişimciliği

in: İşletme ve Finans Yazıları - 4, Cem Kartal ve Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayın, Bursa, pp.43-53, 2020

The Outlook of Home-Based Female Entrepreneurship in Academia in Turkey

in: Gender and The Labor Market, Meltem İnce Yenilmez and Ufuk Bingöl, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.149-168, 2020

Davranışlar ve Çalışma Ekonomisi

in: Disiplinlerarası Boyutlarıyla Örgütsel Davranış, A. Çiğdem Kırel ve Ayça Güzel Özbek, Editor, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, pp.243-260, 2020

Türkiye’de Gençlerin İşgücü Piyasalarındaki Konumu

in: Türkiye Ekonomisinde Güncel Konular, Salih Öztürk, Editor, İKSAD, Ankara, pp.33-55, 2019

Beşeri Sermaye Teorisi ve İşgücü Piyasaları

in: İktisat Araştırmaları, Harun Bal, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.155-180, 2019

Kırsal Kalkınma ve Kadın Girişimciliği

in: İşletme ve Finans Yazıları III, Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.421-434, 2019

Bilişim İletişim Teknolojilerinin İş Arama Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri

in: International Researches in Social Sciences and Humanities, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.247-257, 2019

Kariyerin Kaos Teorisi

in: İşletme ve Finans Yazıları III, Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.211-222, 2019

Göç Teorileri

in: Göç ve Göçmen Sorunları, Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.33-64, 2018

Göç ve Eğitim

in: Göç ve Göçmen Sorunları, Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.91-113, 2018

Göç ve Uyum Politikaları

in: Göç ve Göçmen Sorunları, Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.181-198, 2018

Göç Kavramına İlişkin Temel Bilgiler

in: Göç ve Göçmen Sorunları, Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-22, 2018

Göçmenler ve Emek Piyasaları

in: Göç ve Göçmen Sorunları, Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.151-170, 2018

Turizm Sektörünün Kadın Yoksulluğu İle Mücadeledeki Önemi

in: Turizmde Yeni Ufuklar, Çabuk Alper,Metin Taki Can, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, London, pp.123-137, 2017

İstihdam ve İşsizlik Olgusunun Teorik Temelleri

in: İstihdam ve İşsizlik, Mustafa Kemal Biçerli,Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.20-44, 2016

Emek Mobilitesi ve Göç

in: Çalışma Ekonomisi II, Naci Gündoğan,Mustafa Kemal Biçerli, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-26, 2016

Yeni Teknolojiler ve Türkiye’de Bilişim İletişim Teknolojileri Uygulamaları

in: Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.208-243, 2016

İşsizlik

in: İstihdam ve İşsizlik, Mustafa Kemal Biçerli,Verda Özgüler, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğrerim Fakültesi, Eskişehir, pp.46-65, 2016

Çalışan Yoksullar

in: Uluslararası Sosyal Politika, Pir Ali Kaya, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.353-378, 2013

Yeni Teknolojiler ve Örgütler

in: Örgüt Sosyolojisi, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.301-332, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Gelir

TÜBITAK Yayınları, pp.82-82, 2020