Assoc. Prof. AYTEN DÜZKANTAR


ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2001

1998 - 2001

Doctorate

Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr), Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate Minor

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Zihin özürlü özel sınıf öğrencilerine öğretmenlerinden dönüt ve/veya pekiştireç talep etmenin etkileri

Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr)

1995

1995

Postgraduate

Öğretmen ve okul yöneticilerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, GÖRME ENGELLİLER ANABİLİM DALI

2001 - Continues

2001 - Continues

Assistant Professor

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ZİHİN ENGELLİLER ANABİLİM DALI

1994 - 2001

1994 - 2001

Research Assistant

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ZİHİN ENGELLİLER ANABİLİM DALI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL EĞİTİM Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Undergraduate

Undergraduate

CİNSEL GELİŞİM

Undergraduate

Undergraduate

ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Doctorate

Doctorate

İLERİ DERECEDE VE ÇOK ENGELLİLERİN EĞİTİMİ

Postgraduate

Postgraduate

AKADEMİK BECERİLERİN ÖĞRETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Postgraduate

Postgraduate

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

Undergraduate

Undergraduate

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

ZİH.ENG.İÇİN ÖĞRT.TEKNO. VE ARAÇ GEL.

Undergraduate

Undergraduate

OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Risklerinin Azaltılması

DÜZKANTAR A.

”Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı”, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 17 May 2019

2018

2018

DİSLEKSİDE OKUMA YAZMA UYARLAMALARI

DÜZKANTAR A.

IV. ULUSLARARASI DİSLEKSİ KONGRESİ, 15 - 16 December 2018

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Mesleki Vizyonlarında Özel Eğitimin Yerine İlişkin Görüşleri

DÜZKANTAR A.

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’18), 3 - 05 December 2018

2018

2018

DANIŞMA ve REHBERLİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

DÜZKANTAR A.

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES, 16 - 17 November 2018

2018

2018

Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarının Cinsel Eğitim Dersindeki Edinimlerine İlişkin Görüşleri

DÜZKANTAR A.

50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu-Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22 October - 24 December 2018 Sustainable Development

2018

2018

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ CİNSEL GELİŞİM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

DÜZKANTAR A.

ICES-UEBK 201827th International Conference on Educational Sciences27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 22 April 2018

2018

2018

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK MATERYAL VE OYUN ÖRNEKLERİ

PEKTAŞ S., DÜZKANTAR A.

ULUSLARARASI SANAT,ESTETİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018 Sustainable Development

2018

2018

“Engelli Bakim Ve Rehabilitasyonunda Ekip”

ÖZ ALKOYAK H., DÜZKANTAR A.

2.ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (ICECI2018), 29 - 31 March 2018

2017

2017

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi”

DÜZKANTAR A.

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde (UÖEK) “, 8 - 10 November 2017 Sustainable Development

2017

2017

Belirlenen Ezgilerin Eş Zamanlı İpucu Yöntemiyle Orgda Ön Uyaran Uyarlaması Yapılarak Otistik bir Öğrenciye Öğretimi.

ÖZCAN I., DÜZKANTAR A.

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde (UÖEK), 8 - 10 November 2017

2018

2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM YETERLİLİKLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ

DÜZKANTAR A.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 20 April 2018 - 23 April 2017 Sustainable Development

2017

2017

ENGELLİLERİN TACİZDEN KORUNMASI

DÜZKANTAR A.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Turkey, 28 - 29 April 2017

2017

2017

“Otistik Çocukların Sanat Eğitimi”

DÜZKANTAR A.

USAEAS uluslararası sınırsız eğitim ve araştırma sempozyumu, 24 - 26 April 2017

2016

2016

Evaluation of Early Childhood Education and Treatment Studies for Children with Multiple disability in the World and Turkey

DÜZKANTAR A.

2016 ISEI CONFERENCE Uluslararası Erken Müdahale Topluluğu, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016 Sustainable Development

2016

2016

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE AKADEMİK BECERİLER

DÜZKANTAR A.

3. ULUSLARARASI DİSLEKSİ KONGRESİ, 4 - 05 June 2016

2016

2016

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR VE İSTİSMARDAN KORUNMA

DÜZKANTAR A.

3. ULUSLARARASI DİSLEKSİ KONGRESİ, 4 - 05 June 2016

2016

2016

Özel gereksinimli çocuklar için müzik ve hareket uygulamaları

DÜZKANTAR A., EREN B., TORUN Ş.

UDEMKO uluslararası katılımlı ulasal disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

Erken Çocuklukta Cinsel Gelişim ve Cinsellik Eğitimi

DÜZKANTAR A.

Uluslararası Katılımlı 3.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKENÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

SEREBRAL PALSY DE HAYAT BOYU EĞİTİM

DÜZKANTAR A.

PROF.DR. HIFZI ÖZCAN 6. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ, 26 - 27 February 2016

2013

2013

Adaptation of the Small Steps Early Intervention Program for Blind Children

DÜZKANTAR A., ÇELİK S., BİLGİÇ E., ÜNAL F., ÇATTIK M., GÜRGÖR KILIÇ F. G.

International Society on Early Intervention Regional Conference, ST. PETERSBURG, Russia, 1 - 03 July 2013

2013

2013

International Society on Early Intervention, Regional Conference

DÜZKANTAR A., BİLGİÇ E., ÜNAL F., ÇATTIK M.

International Society on Early Intervention, Regional Conference, 1 - 03 June 2013

2011

2011

Adaptation of the small steps early ıntervention program for blind children

DÜZKANTAR A., ÇATTIK M., ÜNAL F., BİLGİÇ E., ÇELİK S., ÇELİK S., et al.

International Society on Early Intervention Regional Conference, Russia, 01 July 2011

2010

2010

CİNSEL GELİŞİM VE CİNSİYET EĞİTİMİ

DÜZKANTAR A.

20. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Turkey, 20 - 23 October 2010

2008

2008

Social Skills İnstruction Carried out by Teachers Working at Private Special Education İnstitutions

DÜZKANTAR A., ERGENEKON Y.

ICOSE 2008 (II. International Conference on Special Education), 18 - 21 June 2008

2008

2008

Early Intervention According to the Perspectives of Professionals, Families and Institutions

DÜZKANTAR A.

ICOSE 2008 (II. International Conference on Special Education, 18 - 21 June 2008

2007

2007

The Effectivenes of Simultaneous Prompting on Teaching Object Naming

DÜZKANTAR A., ARI A.

ABAI (Association for Behavior Analysis Internatinational), 12 - 14 August 2007

Books & Book Chapters

2021

2021

Davranış Yönetimi

ODLUYURT S., DÜZKANTAR A., ŞAHİN Ş., ÜNLÜ E., KAYMAK A.

in: Uygulamalı Davranış Analizi, Ayten Düzkantar, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.87-140, 2021

2020

2020

Orta – Ağır Otizm Spektrum Bozukluğu 1, 2 ve 3. Kademe Özel Eğitim Öğretmenleri Eğitim Kitabı

DÜZKANTAR A., KAYMAK A., İNCE G., KURNAZ E.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve GeliştirmeGenel Müdürlüğü, Ankara, 2020

2020

2020

Orta – Ağır Otizm Spektrum Bozukluğu1, 2 ve 3. Kademe Özel Eğitim Öğretmenleri Etkinlik Kitabı

DÜZKANTAR A., KAYMAK A., İNCE G., KURNAZ E.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve GeliştirmeGenel Müdürlüğü, Ankara, 2020

2018

2018

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN BAKIMI

DÜZKANTAR A.

in: 0-6 YAŞ ARASI DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR VE GELİŞİMLERİ: Aileler ve Eğitimciler için Kaynak Kitap, EMİNE SEMA BATU, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.77-99, 2018

2018

2018

DANIŞMA ve REHBERLİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

DÜZKANTAR A.

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN EDUCATİON SCIENCE, Harun ŞAHİN Abidin TEMİZER Fatma ERDOĞAN, Editor, STAMPARIJA IVPE, Cetinje, pp.350-370, 2018

2017

2017

6-12 Yaş Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Matematik Becerilerinin Desteklenmesi

Aldemir Fırat Ö., Akmanoğlu N., Düzkantar A., Şen T.

in: 6-12 Yaş Çocuklarda Evde Akademik Alanlarda Destek, Serhat Odluyurt, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.124-148, 2017

2017

2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARININ OKUMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

DÜZKANTAR A.

in: 6-12 YAŞ ÇOCUKLARA EVDE AKADEMİK ALANLARDA DESTEK, SERHAT ODLUYURT, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3485, Eskişehir, pp.82-100, 2017

2017

2017

KURUMDA CİNSEL GELİŞİM İLEİLİŞKİLİ SORUN DAVRANIŞLARI YÖNETME

DÜZKANTAR A.

in: ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERE KURUMDA GELİŞİMSEL DESTEK, RAMAZAN AKDOĞAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.138-162, 2017

2017

2017

Ender Görülen Nörogelişimsel Sendromlar

CEVHER Z., DÜZKANTAR A.

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II, Prof. Dr. İbrah,m Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi-Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, pp.159-173, 2017

2017

2017

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR

DÜZKANTAR A.

in: TÜM ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI İÇİN: ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ, ASIM ARI- MİNE SÖNMEZ KARTAL, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.193-227, 2017

2017

2017

6-12 Yaş Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Matematik Becerilerinin Desteklenmesi

KURT O., ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU B., ODLUYURT S., DÜZKANTAR A., ŞEN T.

in: 6-12 Yaş Öğrencilere Kurumda Akademik Alanlarda Destek, Nurgül Akmanoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.132-154, 2017

2017

2017

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunda Ekip

ÖZ ALKOYAK H., DÜZKANTAR A.

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler II, DİKEN, İbrahim Halil, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.183-205, 2017

2017

2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARINDA OKUMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

DÜZKANTAR A.

in: 6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERİN KURUMDA AKADEMİK ALANDA DESTEK (Eğitimciler/Uzmanlar İçin), NURGÜL AKMANOĞLU, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3475, Eskişehir, pp.86-106, 2017

2017

2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARININ YAZMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

DÜZKANTAR A.

in: 6-12 YAŞ ÇOCUKLARA EVDE AKADEMİK ALANLARDA DESTEK, SERHAT ODLUYURT, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3485, Eskişehir, pp.102-123, 2017

2017

2017

EVDE CİNSEL GELİŞİM İLE İLİŞKİLİ SORUN DAVRANIŞLARI YÖNETME

DÜZKANTAR A.

in: ERGENLİK DÖNEMİ BİREYLERE EVDE GELİŞİMSEL DESTEK (Ebeveyn ve Bakıcılar İçin), AYTEN DÜZKANTAR, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.140-170, 2017

2017

2017

YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞTE CİNSELLİK VE ÜREME SAĞLIĞI YETERLİLİKLERİNİN KURUMDA DESTEKLENMESİ

DÜZKANTAR A.

in: YETİŞKİNLİĞE GEÇECEK BİREYLERE KURUMDA GELİŞİMSEL DESTEK, VEYSEL AKSOY, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3492, Eskişehir, pp.146-172, 2017

2017

2017

BÖLÜM 3 GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN BAKIM VE REHABİLİTASYONUNDA CİNSELLİK

DÜZKANTAR A.

in: YETİŞKİNLİĞE GEÇECEK BİREYLERE EVDE GELİŞİMSEL DESTEK (Ebeveyn ve Bakıcılar İçin), AVŞAR ARDIÇ, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.130-161, 2017

2017

2017

6-12 YAŞ ÇOCUKLARINDA YAZMA BECERİSİNİN DESTEKLENMESİ

DÜZKANTAR A.

in: 6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERİN KURUMDA AKADEMİK ALANDA DESTEK (Eğitimciler/Uzmanlar İçin), NURGÜL AKMANOĞLU, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.108-131, 2017

2017

2017

KURUMDA UYUMU BOZUCUDAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA

DÜZKANTAR A.

in: ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERE KURUMDA GELİŞİMSEL DESTEK, RAMAZAN AKDOĞAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI 3478, Eskişehir, pp.164-182, 2017

2005

2005

Zihin özürlü çocuklara kavran öğretimi

DÜZKANTAR A., BİRKAN B.

Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Eskişehir, 2005

Artistic Activity

January 2016

January 2016

OTİZM PROGRAMI

DÜZKANTAR A.Citations

Total Citations (WOS): 12

h-index (WOS): 2