Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kamu Dış Borcu ve Yatırım Harcamaları: Frekans Alanından Kanıtlar

IV. International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2023, pp.135-136

Kırılgan Ekonomilerde Reel ve Finansal Konjonktür Dalgalanmaları: Panel Veri ile Nedensellik Analizi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bingöl, Turkey, 19 January 2023

The Effects of Financial Globalization and Income Inequality on Carbon Emissions: Evidence from Turkey

ICE-TEA2022 8th International Conference on Economics, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2022 Sustainable Development

Döviz Kuru Baskı Endeksi ve Para Politikası: Türkiye Örneği

X. International Conference on Economics, Budapest, Hungary, 18 - 20 June 2019

BOOTSTRAP PANEL CAUSALITY ANALYSIS OFRELATIONSHIPS BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT ANDECONOMIC GROWTH IN EMERGING MARKETS

International Scientific Conference: Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science- 60 Years of Challenges and Opportunities, Belgrade, Serbia, 01 November 2018

Books & Book Chapters

Time- Varying Causality Between Foreign Direct Investment and Environmental Pollution in Emerging Economies

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume VI, Akıncı Adil, Editor, Peter Lang Group, Berlin, pp.151-162, 2023

ÜLKELERİN FİNANSAL GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ETKİLER Mİ?

in: İklim ve Enerji Krizi Kıskacında İktisadi Kalkınma, Aktaş, Munise Tuba, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.133-157, 2023

Metrics

Publication

13

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals